เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง
ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 1. Service Plan Revised_21 Jan 2019
 2. BSE Story telling Nanta20190121
 3. เทคนิคการทำงานกับชุมชน
 4. การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
 5. Presentation HPV Ubon Rachatani_22 Jan 2019
 6. P-103 ภาคีสุขภาพวานีตอซาฮัต อ.รือเสาะ
 7. P-205 slide การคัดกรองมะเร็งลำไส้ ปี 2560 เตรียมนำเสนอ ที่ รร อามารีดอนเมือง 3
 8. P-207 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 9. P-415tumor teleconference
 10. P-601 Poster_Sp6
 11. P-602 control chart CMT
 12. P-706 Dinsow1
 13. CNC_KM210162