ขอเชิญร่วมบริจาค
สนับสนุนแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ชื่อบัญชี เงินบริจาคสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 013-1-15 586 -5 (บริจาคเข้าบัญชีนี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนผู้ป่วยอนาถา
ชื่อบัญชี สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-219 503-1
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการโรคมะเร็ง
ใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม6 ราชเทวี กทม. 10400
หรือทาง E-mail : nciwebmaster@nci.go.th
 
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-265-642-7
เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม6 ราชเทวี กทม. 10400
หรือทาง E-mail : sommai_nci@hotmail.com
โทร. 02-202-6800 ต่อ 1509 สายตรง และแฟกซ์ 02-354-7039 ในวันและเวลาราชการ