มะเร็งมดลูก
มะเร็งมดลูกพบได้น้อยกว่ามะเร็งปาก มดลูก ในสตรีที่อายุ 40-60 ปี มักพบภายหลัง หมดประจำเดือนแล้ว

 

สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ ชัด แต่มีผู้เสนอว่า อาจเกิดจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนสาเหต ุหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมดลูก ได้แก่
1. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุมาก
2. สตรีที่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เอสโตรเจนเป็นเวลานาน หรือเคยได้รับการฉาย รังสีที่บริเวณเชิงกราน
3. กรรมพันธุ์
4. มักพบร่วมกันโรคอ้วน เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง

 

อาการ

1. มีเลือดออกทางช่องคลอด ในสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้วหรือมีเลือดออกผิดปกติใน สตรีที่ยังคงมีประจำเดือนอยู่
2. คลำพบก้อนที่บริเวณท้องน้อย
3. ปวดท้องน้อย ปวดหลัง เนื่องจากมดลูกโตไปกดแผงประสาท

 

การวินิจฉัย

1. ศึกษาประวัติของผู้ป่วย
2. โดยการตรวจภายใน อาจเห็นมีเลือดออกจากโพรงมดลูก คลำได้ มดลูกโต
3. การขูดมดลูก เพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

 

การรักษา

1. การผ่าตัดเอามดลูก พร้อมทั้งรังไข่และท่อนำไขทั้งสองข้างออกทางหน้าท้อง
2. การฉายรังสี และใส่เรเดียมในรายที่ตรวจพบมดลูกโตกว่าครรภ์ 8 สัปดาห์ แล้วตามด้วย การผ่าตัด
3.เคมีบำบัด ใช้ในรายที่มะเร็งกระจายไกลออกไปจากช่อง เชิงกรานแล้ว

 

การป้องกัน

เนื่องจากยัง ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งมดลูก ดังนั้นการป้องกันจึงอาจทำได้โดย
1. ระวังเรื่องโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
2. สตรีวัยหมดประจำเดือน ควรได้รับการตรวจร่างกายและตรวจภายในอย่งน้อยปีละครั้ง
3.ใช้ฮอร์โมน เอสโตรเจนรักษาอาการหมดประจำเดือนอย่าง ระมัดระวัง
4.รีบปรึกษา แพทย์เมื่อมีอาการเลือดออกผิดปกติ
 
• --------------------------------------------------------------- •