มะเร็งโพรงหลังจมูก
พบบ่อยในคนเชื้อชาติจีน พบในเพศชาย มากกว่าหญิง

 

ปัจจัยเสี่ยง

พบว่า เกี่ยวข้องกับ ไวรัสเอบสไตน์บาร์ (Epstein-Barr virus)

อาการ

* หูอื้อ
* ก้อนที่คอ
* คัดจมูก
* เลือดกำเดา
* ปวดศีรษะ
* หน้าชา มองเห็นภาพซ้อน

การวินิจฉัย

การ ตรวจพบเนื้องอกในโพรงหลังจมูกและได้ชิ้น เนื้อพิสูจน์

การรักษา

* การประเมินความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด
* การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
* การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

 

 
• --------------------------------------------------------------- •