มะเร็งช่องปาก
มะเร็ง ช่องปาก หมายถึง มะเร็งของริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก พื้นปากและ เพดานแข็ง

 

ปัจจัยเสี่ยง

* 90% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากเป็นผู้ที่สูบ บุหรี่ ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา 15 เท่า
* หมากพลู มีสารก่อมะเร็ง
* การระคายเคืองจากฟันที่แหลมคม
* แสงแดด ทำให้เกิดมะเร็งที่บริเวณริมฝีปาก

อาการ

* ฝ้าขาว ฝ้าแดง ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลง เป็นมะเร็งได้ในภายหลัง
* เป็นตุ่มก้อนในปากที่โตขึ้นเรื่อยๆ
* เป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ภายใน 3 สัปดาห์
* ฟันโยก ฟันหลุดเนื่องมาจากเนื้องอก
* ใส่ฟันปลอมที่เคยใช้ไม่ได้
* มีก้อนที่คอ

การวิ นิจฉัย
การตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณที่สงสัยไป พิสูจน์

การ รักษา
ประเมินขั้นความรุนแรงของโรคโดยการ ตรวจเลือด ,ปัสสาวะ,เอ็กซเรย์ฯลฯ การ รักษา โดยใช้การผ่าตัด,การฉายแสง,การให้ เคมีบำบัด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ โรค

 

หาก ท่านสงสัยมีอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาเเพทย์ การรักษามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ผลดี