มะเร็งที่ พบบ่อยในคนไทย
เพศ หญิง
เพศ ชาย

1.

มะเร็ง ปากมดลูก
1.
มะเร็ง ตับ
2.
มะเร็งเต้านม
2.
มะเร็งปอด
 
 
• --------------------------------------------------------------- •