ข่าวประชาสัมพันธ์
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปิดรับบริจาคเส้นผม ตั้งแต่ 30 พ.ค.2559


 
 
 
 
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ..

อ่านต่อ
             
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..

อ่านต่อ
 

ร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรม
คุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งทีมบุคลากรร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2563..

อ่านต่อ
 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

ทีม ECT Lung วางแผนติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 5/63

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Lung ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน..

อ่านต่อ
             
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย..

อ่านต่อ
 

ทีม PCT รังสีรักษา ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม PCT รังสีรักษา ประชุมปรึกษาหารือและวางแผน ติดตามความก้าวหน้า..

อ่านต่อ
 

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ประจำปี 2563..

อ่านต่อ
 

ออกหน่วยให้บริการประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยคัดกรองและให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมลง
พื้นที่ร่วมประชุมจังหวัดระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์คณะผู้บริหาร..

อ่านต่อ
 

ทีม ECT Gynae ติดตามความก้าวหน้าแผนการ ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Gynae ประชุมปรึกษาหารือและติดตาม ความก้าวหน้า

อ่านต่อ
 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน
ระบบสื่อสารทางไกล

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน ระบบสื่อสารทางไกล Virtual conference..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
วิชาการพยาบาลรากฐาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ออกหน่วยคัดกรองประชาชนใน กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยคัดกรองประชาชนใน
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ..

อ่านต่อ
             
 

อบรมฟื้นฟูการให้คำปรึกษาทางการพยาบาล

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟู..

อ่านต่อ
 

รับมอบถุงกระดาษสำหรับใส่ยากลับบ้าน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบถุงกระดาษ จากบริษัท ติยะ มาสเตอร์..

อ่านต่อ
 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน..

อ่านต่อ
 

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับการเยี่ยม
สำรวจ เพื่อเฝ้าระวังหลังการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ
(Surveillance Survey)..

อ่านต่อ
             
 

การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน
(Home Chemotherapy)

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

Youtube NCI Thailand
 

ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในสถานการณ์ COVID-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

การประชุม NCI Liver Center WEBINAR

NCI Liver Center Webinar
Laparoscopic Liver Parenchymal
Transection 7 August 2020..

Register
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..

อ่านต่อ
             
 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ
เพื่อเฝ้าระวัง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง..

อ่านต่อ
 

รับมอบชุดชั้นในยางพารา

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับมอบชุดชั้นในยางพารา
จาก บริษัท สายสมร เทรดดิ้ง จำกัด..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง..

อ่านต่อ
             
 

คณะกรรมการทีม IC ประชุมติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการทีมป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ..

อ่านต่อ
 

NCI ใส่ใจรักษ์สุขภาพ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม NCI ใส่ใจรักษ์สุขภาพ..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
วิชาการพยาบาลรากฐาน

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
กล่าวต้อนรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต..

อ่านต่อ
 

อบรมการทำ CQI อย่างยั่งยืน

นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
กล่าวต้อนรับอาจารย์อัฏฐพร..

อ่านต่อ
 
ข่าวอื่นๆ