สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

“มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค กระตุ้นให้เกิดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์ พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube (DMS Live : Channel 1) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารหลักสูตรของภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมฟังการสรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติในภาคเรียน 2563 ต่อไปด้วย ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้ารักโลก เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยชั้น 6 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานเพื่อผู้ป่วยยากไร้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ลานเพลินภิรมย์ ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา สำรวจพื้นที่เพื่อ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นำทีมงานของอาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (INTER PAC) เข้าสำรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารร่วมกัน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม Countdown แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ส่งมอบของขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล โดยจัดกิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กีฬาสีสัมพันธ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2562
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560