มีนาคม คนทั่วโลกร่วมใจรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
มกราคม เดือนรณรงค์ มะเร็งปากมดลูก
วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคมของทุกปี
เดือนพฤศจิกายน เดือนที่ทั่วโลกร่วมใจต้านภัยมะเร็งปอด 2561
ตุลาคม ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม 2561
รณรงค์มะเร็งปากมดลูก
แชร์ได้ชัวร์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ
ตุลาคม ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม
กัญชากับมะเร็ง