การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา 3/7/63

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา 5/2/63