hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
25/11/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 21/11/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 15/11/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 1/10/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 30/9/62

รับสมัครบุคคลเเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 31/7/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 22/7/62

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 22/7/62

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง(รายคาบ)พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 10/7/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 6/6/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
31/5/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 28/5/62