แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 19/5/63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8/5/63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 12/3/63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา  12/3/63
รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 13/2/63