ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 
  • ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 5/3/63
    1.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB (Irrgular Heart Beat) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรแกรม จำนวน 4 เครื่อง
    2. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

  • จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์บนรถ Mammogram ประกอบด้วย
    • เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ LORAD/HOLOGIC รุ่น Selenia เลขที่เครื่อง 28402082923W (แบบรวมอะไหล่)
    • เครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Sonosite รุ่น Micromaxx เลขที่เครื่อง 038ZJ7 (ไม่รวมอะไหล่) เป็นเงิน 1,150,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/9/62