อัตรากำลัง  มีบุคลากร  3 คน คือ
 1.  สพ.ญ. เพียงใจ  คูประดินันท์
 2.  นางสาววันทนา  ยังน้อย
 3.  นายนพรัตน์  สินธบัณฑิต      
 นายสัตวแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย  สพ.บ (หัวหน้างาน)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
                       
head
head2

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์        ดาวน์โหลด        ติดต่อเราanimal1
animal2
animal3
animal4
animal5
foot


 
   Home     Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  จัดหาและบริการสัตว์ทดลองให้กับงานต่าง ๆ ในกลุ่มงานวิจัยที่ต้องการใช้สัตว์ทดลอง  สำหรับทำการวิจัย
 2.  เลี้ยงดูสัตว์ทดลองให้ถูกสุขลักษณะได้แก่ การควบคุมปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ เช่น       อากาศ อาหาร น้ำ แสง เสียง ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆ พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมอันอาจเกิดจากการทดลองตลอด
      ระยะเวลาของการทดลอง
 3.  ตรวจและวินิจฉัยโรค
 4.  ผ่าซาก ชันสูตรและตรวจดูพยาธิสภาพทางจุลกายวิภาคที่เกิดกับสัตว์ทดลอง
 5.  ปฏิบัติงานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองเป็น  model เช่น การทดลองพิษของสมุนไพร การตรวจหาสารก่อมะเร็งสารต้านหรือ
      ยับยั้งฤทธิ์ก่อมะเร็งโดยใช้สัตว์ทดลอง