หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร        งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา    Home    Site Map 

 

  Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.

 โปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ The 2009 DMS Annual Scientific Conference and The 10  National Cancer 
 Conference : a Joint Meeting Held on November 2-4 , 2009 Bangkok Thailand.ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพฯ
 th
       กลุ่มงานวิจัยของแสดงความยินดีกับ ดร.ผ่องพรรณศิริพงษ์ ที่ได้รับรางวัลจากการ
แสดงผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Inhibitory Effect of Berberine on 
Tumor Necrosis Factor-alpha  Induced-Nuclear FactorĸB 
Transcriptional Activity in Murine Lewis Lung Carcinoma.
 
       
       จากงานประชุมวิชาการ The 2009 DMS Annual Scientific Conference 
and The 10  National Cancer Conference : a Joint Meeting Held on 
November 2-4 , 2009 Bangkok Thailand.