อัตรากำลัง  มีบุคลากร  4 คน คือ
 
head1
head2

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

     Home         Site Map 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 
 1.  นางสุวัณณี  ธนะเกตุสกุล
 2.  นางนภาภรณ์  ภูปากน้ำ
 3.  นางสาวมาลี  ยิ้มจั่น                 4.  นางสาวศรีนวล  ยิ้มจั่น
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  (ลูกจ้างประจำ)    
พนักงานประจำห้องทดลอง  (ลูกจ้างชั่วคราว)
พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 1.  ให้บริการทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้กับงานต่างๆ
 2.  นึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ทำในงานวิจัย  
 3.  เบิกรับ - จ่าย วัสดุส่วนกลางของงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และงานทำความสะอาดทั่วไป
 4.  เบิกจ่ายน้ำกลั่นเพื่อใช้ส่วนรวม
 5.  ปฏิบัติงานให้กับงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ