หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา


  แผนที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

map1
map2
map3
map4
map5


 
  Home          Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.

กลุ่มงานวิจัย  ชั้น 4 เลขที่ 268/1 อาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทรศัพท์ 02-354-7025 ต่อ 1414
โทรสาร 02-354-7025 ต่อ 1414 email.>> rthotong@hotmail.com
รถ ขสมก. สาย 8,44,67,92,171,157,538
รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟสามเสน
rthotong@hotmail.com