หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

     Home          Site Map 

 บุคลากรกลุ่มงานวิจัย
 1.ข้าราชการ 20 คน
 2.ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 20 คน
 
 
Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand Designed by IT Unit.