หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

    Home    Site Map  


 กลุ่มงานวิจัย
 

 1.หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย/หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยที่ผ่านมา
 2.วิสัยทัศน์ ภาระกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 3.หน้าที่รับผิดชอบ
 4.โครงสร้างกลุ่มงานวิจัย
 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand Designed by IT Unit.