อัตรากำลัง  มีบุคลากร  3 คน คือ

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร        งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา


 หน้าที่ความรับผิดชอบ

office1
office2
office3
office4
office5


 
  Home          Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 1.  นายภมร   บัวกรด
 2.  นางสาวสโรชิน  ขุนราช
 3.  นางสาวพรรณชรินทร์ ประสาททอง
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 1.  รับผิดชอบด้านงานพิมพ์ดีด และงานเอกสาร
 2.  ร่างหนังสือโต้ตอบ ภายใน – ภายนอกของกลุ่มงานวิจัย
 3.  รับผิดชอบด้านงานธุรการ
 4.  รับผิดชอบงานเบิก - จ่ายพัสดุของกลุ่มงานวิจัย