1.  นางสาวกฤติกา บุญมาก
 2.  นางสาวฐิติมา  ศรีบุญเพ็ง
 3.  นางสาวมินตา  นากอง
 4.  นางสาวรุ่งฟ้า  บุญเสริม
 5.  นางสาวกิรติ์กานต์  กีรติวานิชย์      
 6.  นางสาววริษา  ตันติดลธเนศ
 7.  นางสาววิกานดา  ตันติรักษ์
 

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร        งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา
 
  Home      Site Map

 

  Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจำ
 1.  นางสุวัณณี  ธนะเกตุสกุล
 2.  นางนภาภรณ์  ภูปากน้ำ
 3.  นางสาวมาลี  ยิ้มจั่น
 4.  นางสาวศรีนวล  ยิ้มจั่น
 5.  นางอนงค์  ปุงคานนท์
 6.  นางสาวพร  เมืองชา
 7.  นางสาวหฤทัย  ขันทชัย
 8.  นางสาววันทนา  ยังน้อย
 9.  นายนพรัตน์  สินธบัณฑิต
10. นางสาวศิรินทิพย์  บุญพรม
11. นายภมร   บัวกรด
12. นางสาวสโรชิน  ขุนราช
13. นางสาวพรรณชรินทร์  ประสาททอง
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจำ)
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจำ)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 พนักงานประจำห้องทดลอง (ลูกจ้างชั่วคราว)
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)