หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

     Home          Site Map 

 หน่วยงานภายใน
 1.งานชีวเคมีและสารก่อมะเร็ง
 2.งานชีววิทยามะเร็ง
 3.งานพันธุศาสตร์
 4.งานระบาดวิทยาโมเลกุล
 5.งานวิจัยภาคสนาม
 6.งานวิจัยสมุนไพร
 7.งานวิจัยสารบำบัดมะเร็ง
 8.งานสัตว์ทดลอง
 9.งานอิมมูนวิทยา
10.หน่วยธุการ
12.หน่วยสารสนเทศ
13.หน่วยบริการทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand Designed by IT Unit.