อัตรากำลัง  มีบุคลากร  2 คน คือ
 1.  นางสาวสุชานุช  อ่อนดี
 
 2.  ดร. พรทิพา  พิชา
 3.  นายมติ  เหรียญกิจการ     
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
 (หัวหน้างาน)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจัยระดับชำนาญการพิเศษ Ph.D.(Medical Science)
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ ด้านวิจัย วท.ม (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
                       
head
head2

                                                         หน้าแรก       รู้จักองค์กร       หน่วยงานภายใน        บุคลากร      งานวิจัย        ข่าวประชาสัมพันธ์       ดาวน์โหลด        ติดต่อเราfoot


 
   Home         Site Map

 

Copyright @ 2010 Research Division, National Cancer Institute, Bangkok Thailand. Designed by IT Unit.
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.  วิจัยและพัฒนาศักยภาพของสารต้านมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รังสีความร้อน
 2.  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและสนับสนุนการวิจัยสารต้านมะเร็ง แก่นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์
 3.  ศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วย Alternative และ Complementary Medicine