การบริการ ประชาชน

1 .
2 .

บริการตรวจ สุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติ ที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง โดยมีสัญญาณอันตราย ดังนี้
 
 • มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย อุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นสีเลือด
 • กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้อง
 • มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง
 • มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น
 • มีแผลเรื้อรังซึ่งรักษาแล้วไม่ ยอมหาย
 • มีการเปลี่ยนแปลงของหูด หรือ ไฝตามร่างกาย
 • มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • มีอาการหูอื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อาการอื่นๆ ที่สงสัยหรือไม่แน่ใจ
3 . ให้ บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจสุขภาพฯ อาทิ ส่องกล้องตรวจลำไส้ หรือ กระเพาะอาหาร, อัลตราซาวด์ ฯลฯ
4 . ติดตามเฝ้าระวังผู้มีผลการตรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็ง อาทิ ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบบี, ผู้มีผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกลายเป็นมะเร็งหรือพบ การติดชื้อ ฮิวแมนแพพพิลโลมา ไวรัส เป็นต้น
5 .
6 .
ให้บริการรักษา ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง
ให้บริการดูแลขณะและหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร ได้แก่
 
 • คลินิกระงับปวด
 • โภชนคลินิก
 • บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
 • คลินิกออสโตมี (ทวารใหม่)และดูแลบาดแผล
 • งานพยาบาลให้คำปรึกษา
 • งานพยาบาลฟื้นฟูสภาพฯ
  การบริการทางการแพทย์
 
ตารางแพทย์ออกตรวจ วันทำการและคลินิกพิเศษ
คลินิกตรวจ สุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรค มะเร็ง
คลินิก ศัลยกรรมและเต้านม
คลินิก ระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิก หู คอ จมูก
คลินิก นรีเวช
คลินิก ระบบทางเดินอาหารและกล้องส่องตรวจ
คลินิก ระบบส่งต่อ
เคมี บำบัด
รังสี รักษา
รังสี วินิจฉัย
เวชศาสตร์ นิวเคลียร์
คลินิก ระงับปวด
.
คลินิก ออสโตมีและดูแลบาดแผล
งาน ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน

 
 

• --------------------------------------------------------------- •