• หมายเหตุ • โปรดระบุหน่วยงานที่ท่านบริจาค
 
ชื่อบัญชี สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-219 503-1
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการโรคมะเร็ง
ใบเสร็จรับเงิน และ หนังสือขอบคุณจากสมาคมฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม6 ราชเทวี กทม. 10400
หรือทาง E-mail : oncosociety_nci@hotmail.com
ID Line : @601ynjfm
• หมายเหตุ • โปรดระบุหน่วยงานที่ท่านบริจาค
 
ชื่อบัญชี กองทุนเส้นผม มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-468-189-2
ร่วมบริจาคเงิน ทำวิกผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้
ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร 02 202 6800 ต่อ 1509
Fax 02 354 7039 Email : sommai_nci@hotmail.com
• หมายเหตุ • โปรดระบุหน่วยงานที่ท่านบริจาค
 
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-265-642-7
เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม6 ราชเทวี กทม. 10400
หรือทาง E-mail : sommai_nci@hotmail.com
โทร. 02-202-6800 ต่อ 1509 สายตรง Fax 02-354-7039 ในวันและเวลาราชการ
• หมายเหตุ • โปรดระบุหน่วยงานที่ท่านบริจาค