รับเรื่องร้องเรียน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Ncieasy Line @nciconnect
Youtube Nci Facebook Nci เบอร์ติดต่อภายใน
 

268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-202-6800, 02-202-6888
แฟกซ์ 02-3547027 รถเมล์ที่วิ่งผ่าน 8, 44, 67, 92, 97 ,ปอ. 509, ปอ171 ,ปอ.157
E-mail :nciwebmaster@nci.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอาทิตย์ สัยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-202-6800 ต่อ 2246