โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแทพย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลในกิจกรรมตัดผมฟรี..

อ่านต่อ
 

ลงนาม MOU ด้านวิชาการและการวิจัย ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และ ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้านวิชาการ..

อ่านต่อ
 

นำรถMobileDigitalMammographyร่วม
ออกตรวจในโครงการพาหมอไปหาประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ ร่วมออกหน่วย..

อ่านต่อ
         
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (รอบ2)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปี 2567 (รอบ2)

รายละเอียด
 
 

Cancer Genetic Conference

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Cancer Genetic Conference ครั้งที่1..

รายละเอียด
 
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2567

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI