รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิกนกโสภา จำนวน 200,000 บาท..

อ่านต่อ
 

Workshop การออกแบบ Modernized IPD

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมทำ Workshop การออกแบบ Modernized IPD..

อ่านต่อ
 

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม Service Plan..

อ่านต่อ
 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี กับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ..

อ่านต่อ
 
 

ภารกิจด้านการยพาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอปิดรับสมัครอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการสมัครอบรมเต็มจำนวน ทั้ง 2 รุ่น
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรค
มะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere
(หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI