พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จำนวน 2 เครื่อง..

อ่านต่อ
 

รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย จาก นางสาวสาครทิพย์ หลงรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม.ออดิตเตอร์ จำกัด..

อ่านต่อ

           
 

รับมอบชุด PPE

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ​ รับมอบชุด PPE ป้องกันเชื้อส่วนบุคคล จำนวน 250 ชุด จากคณะศิษย์เก่าราชวินิต รุ่นที่ 8..

อ่านต่อ
 

ภารกิจด้านการยพาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอเลื่อนการจัดอบรม หลักสูตรการอบรมแนวทาง การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10วัน)

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI