การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี …

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น
และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิง..

อ่านต่อ
 

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น

"อยากเห็นสถาบันมะเร็งแห่งชาติในอีก 5 ปี เป็นอย่างไร" เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สามารถตอบสนองอปัญหาและ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..

ร่วมตอบแบบสอบถาม
         
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งนรีเวช ประจำปี 2566 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด
 
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง

ประกาศรายชื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI