ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา"..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบอาคาร..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 4/2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 4/2567..

อ่านต่อ
         
 

ประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจยีน BRCA1 / BRCA2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ..

อ่านต่อ
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร Nutrigenomics and Precision nutrition in cancer..

รายละเอียด
 
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2567

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI