ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้า และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
 

วัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคคลทางการแพทย์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19..

อ่านต่อ
 

สัมภาษณ์สด..มะเร็งเต้านม

พ.ญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “Healthy Day รันเวย์สุขภาพ..

อ่านต่อ
 

รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 390 แกลลอน จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด..

อ่านต่อ
 
 

ภารกิจด้านการยพาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรค
มะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere
(หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI