ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง..

อ่านต่อ
 

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทางรังสีรักษา

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มงานรังสีรักษา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทางรังสีรักษา..

อ่านต่อ
 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมเชิงรุก

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมเชิงรุก โดยนำรถ Mobile Digital..

อ่านต่อ
         
 

รับบริการฉีดวัคซีน HPV

ขอเชิญ หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11-20 ปี 🚺 รับบริการฉีดวัคซีน HV 💉 ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก่อนนน๊าา..

อ่านต่อ
 
 

ชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีน

📣 เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ประจำปี..

อ่านต่อ
 
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2567

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI