พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร Oncoplastic Breast Surgery

นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรม..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (NCI Talent Academy)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (NCI Talent Academy)..

อ่านต่อ
 

ทบทวนและจัดเตรียมเนื้อหาในการจัดทำหนังสือ Cancer in Thailand

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมทบทวนและจัดเตรียมเนื้อหาในการจัดทำหนังสือ Cancer in Thailand Vol. XI..

อ่านต่อ
         
 

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2567 ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ”..

อ่านต่อ
 
 

Cancer Genetic Conference

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Cancer Genetic Conference ครั้งที่3 โดย นพ.ชนินทร์ ลิ้มวงศ์..

รายละเอียด
 
 

รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับเกียรติบัตร ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ..

อ่านต่อ
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI