NCI Green & Clean Hospital 2567
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
 

รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบอาคาร..

อ่านต่อ
 
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent)..

อ่านต่อ
 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital ร่วมประชุม..

อ่านต่อ
         
 

โภชนาการด้านโรคมะเร็ง (ภาคประชาชน)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนาการด้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ