นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล
หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายศุภกร พิทักษ์การกุล  หัวหน้างานคอลโปสโคปี้และมะเร็งปากมดลูก
นางสาวปานวาด รัตนศรีทอง หัวหน้างานวิชาการและเทคโนโลยีของมะเร็งนรีเวช
  ย้อนกลับ