ข่าวประชาสัมพันธ์
             
 

Interactive learning

สื่อสำหรับประชาชน หรือบุคลากรทางการแพทย์

รายละเอียด
 

cancer anywhere โรคมะเร็งรักษาได้ทุกที่

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง สิทธิ์บัตรทอง รักษาได้ทั่วประเทศใน โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติย้ำจุดยืนเดิม
ร่วมต่อต้านการใช้สารพาราควอต สารไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า..

อ่านต่อ
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2567

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 15..

อ่านต่อ
             
 

อบรมการเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR 2022)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมการเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR 2022) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

การจัดทำเเผนยุทธศาสตร์การป้องกันเเละควบคุมโรคมะเร็งเเห่งชาติ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำเเผนยุทธศาสตร์ การป้องกัน..

อ่านต่อ
 

อบรมหลักสูตร Nutrigenomics and Precision Nutrition in Cancer

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปี 2568 ..

อ่านต่อ
             
 

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ด้านการเงินการคลัง

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิด " โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง..

อ่านต่อ
 

รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับเกียรติบัตร ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ พร้อมบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอด..

อ่านต่อ
 

ปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 26

อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 26"..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(กระทรวงแรงงาน) จัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก”..

 

การอบรม “สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด..

อ่านต่อ
 

ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา"..

อ่านต่อ
             
 

รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบอาคาร..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 4/2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 4/2567..

อ่านต่อ
 

ประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจยีน BRCA1 / BRCA2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ..

อ่านต่อ
 

ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ MOBILE DIGITAL MAMMOGRAPHY..

อ่านต่อ
             
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร Nutrigenomics and Precision nutrition in cancer..

รายละเอียด
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567..

อ่านต่อ
 

อบรมหลักสูตร Clinical Research Methodology and Analysis 2023-2024

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร Clinical Research Methodology and Analysis 2023 - 2024..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
             
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล”

นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรม..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 14..

อ่านต่อ
 

ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริมน้ำใจดีบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมน้ำใจดีบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการองค์กรสร้างสุข..

อ่านต่อ
             
 

อบรม Cancer Genetic Conference ครั้งที่ 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรม Cancer Genetic Conference ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Essential in..

อ่านต่อ
 

อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 1 ภายใต้หัวข้อ..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจจาก สรพ.

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ นำโดยประธาน เลขานุการทีมพัฒนา..

อ่านต่อ
 

ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ..

อ่านต่อ
             
 

เสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมโครงการ "เสริมสร้างความรู้ การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช"..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent)..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital ร่วมประชุม..

อ่านต่อ
 

ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (NCI Talent Academy)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (NCI Talent Academy)..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
 

ร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์เต้านม ประจำปีการฝึกอบรม 2567..

รายละเอียด
             
 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม Cancer Genetic Conference ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาค..

รายละเอียด
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลินิกการแพทย์แม่นยำ

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลเลิดสิน..

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติ “หลักสูตร Cancer Warrior ภาคประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “หลักสูตร Cancer Warrior ภาคประชาชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งเปิดรับสมัคร

รับมัครหลักสูตร Nutrigenomics and Precision nutrition in cancer..

รายละเอียด
             
 

อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 13..

อ่านต่อ
 

การอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด..

อ่านต่อ
 

อบรม“การทำ CQI อย่างยั่งยืน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหัวข้อ "การทำ CQI อย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการองค์กรสร้างสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มอบสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภค
บริโภคที่ได้จากการจัดกิจกรรม..

อ่านต่อ
 

ส่งเสริมประชาชนให้ห่างไกลโรคมะเร็ง เนื่องในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุของชุมชนซอยสวนเงิน

อ่านต่อ
 

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในสงกรานต์วันปีใหม่ไทย

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประธาน จัดกิจกรรมสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2567..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในประจำปี 2567องค์กร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)..

อ่านต่อ
             
 

Cancer Warrior ภาคประชาชน กรุงเทพฯ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “หลักสูตร Cancer Warrior ภาคประชาชน”..

อ่านต่อ
 

รับมอบเต้านมเทียม

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเต้านมเทียมจาก นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์..

อ่านต่อ
 

มารู้จัก…แคดเมียม (Cadmium)

แคดเมียม (Cadmium, Cd) เป็นแร่โลหะชนิดหนึ่ง ถูกนำมาใช้..

รายละเอียด
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 3/2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 3/2567 เพื่อเตรียมความพร้อม..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนการป้องกัน..

อ่านต่อ
 

เปิดการใช้งานระบบ Total laboratory Automation

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธิเปิดการใช้งานระบบ Total laboratory Automation..

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติ “หลักสูตร Cancer Warrior ภาคประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “หลักสูตร Cancer Warrior ภาคประชาชน”..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพาหมอไปหาประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมบุคลากรนำรถเอกซเรย์และอัลตราซาวน์เต้านม ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

ทบทวนแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัย/ราชวิทยาลัย/สมาคมต่างๆ..

อ่านต่อ
 

โภชนาการด้านโรคมะเร็ง (ภาคประชาชน)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนาการด้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
             
 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมตัดผม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล ในกิจกรรมตัดผมฟรี..

อ่านต่อ
 

โครงการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการตรวจติดตามระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยและการบริหาร..

อ่านต่อ
 

จองตรวจสุขภาพ รับฟรี

จองตรวจสุขภาพ รับฟรี‼️ ตรวจเลือดเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับ..

รายละเอียด
             
 

การรักษาด้วย CyberKnife

การรักษาด้วยรังสี (Radiosurgery) ประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์..

รายละเอียด
 

โครงการผ่าตัดผ่านกล้องผู้ป่วยมะเร็งตับ

โครงการผ่าตัดผ่านกล้องผู้ป่วยมะเร็งตับ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
 

เสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. แก่ข้าราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

อบรมหลักสูตรแนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
             
 

ร่วมพิธีและรับมอบประกาศนีบัตรต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีและรับมอบประกาศนีบัตร..

อ่านต่อ
 

ร่วมงานข่าวแถลง“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา ร่วมงานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน..

อ่านต่อ
 

มอบเข็มกลัดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินเข้ม

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมเดินรณรงค์ เตรียมรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนหน่วยงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ..

อ่านต่อ
             
 

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2..

อ่านต่อ
 

จัดนิทรรศการ เนื่องในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 82 ปี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ การคัดกรองมะเร็งเต้านมในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยแมมโมแกรม..

อ่านต่อ
 

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วีย์ ฉายากุล..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

ถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 12..

อ่านต่อ
             
 

จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ จากงานประจําสู่งานวิจัย (R2R)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการจากงานประจําสู่งานวิจัย (R2R)..

อ่านต่อ
 

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมบุคลากรนำรถเอกซเรย์และอัลตราซาวน์เต้านม ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุกเพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก..

อ่านต่อ
 

ประชุมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เรื่องยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เรื่องยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ผ่านระบบ Online..

อ่านต่อ
             
 

ส่งมอบเครื่องเอกชเรย์ชนิดเคลื่อนที่แบบ C-ARM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งมอบเครื่องเอกชเรย์ชนิดเคลื่อนที่แบบ C-ARM ให้แก่โรงพยาบาลเซกา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ..

อ่านต่อ
 

ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ..

อ่านต่อ
 

อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำด้านโรคมะเร็งครั้งที่2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567..

อ่านต่อ
             
 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแทพย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลในกิจกรรมตัดผมฟรี..

อ่านต่อ
 

ลงนาม MOU ด้านวิชาการและการวิจัย ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และ ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้านวิชาการ..

อ่านต่อ
 

นำรถMobileDigitalMammographyร่วม
ออกตรวจในโครงการพาหมอไปหาประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวนด์อัตโนมัติ ร่วมออกหน่วย..

อ่านต่อ
 

โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทีมบุคลากรนำรถเอกซเรย์และอัลตราซาวน์เต้านม ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน”..

อ่านต่อ
             
 

ทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่

แพทย์หญิงศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและ..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (รอบ2)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปี 2567 (รอบ2)

รายละเอียด
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 11..

อ่านต่อ
             
 

MUSIC BREATH RUN 2024 งานวิ่งการกุศลเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรม MUSIC BREATH RUN 2024..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริมน้ำใจดีบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมน้ำใจดีบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการองค์กรสร้างสุข..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฯ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
เชิงรุกเพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกด้วยวิธีแมมโมแกรม..

อ่านต่อ
             
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่องกล้องปากมดลูกสำหรับสูตินรีแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย..

อ่านต่อ
 

โครงการองค์กรสร้างความสุข “เสริมสร้างแรงบันดาลใจ NCI Care You”

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่บุคลากรในโครงการองค์กรสร้างความสุข..

อ่านต่อ
 

ตู้เติมรัก ปันสุข Care D Corner

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Care D+ Team ร่วมจัดตั้งมุม “เติมรัก ปันสุข (CareD Corner)”..

อ่านต่อ
 

Care D + Team NCI นักสื่อสารประสานใจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งซาติ เป็นประธานเปิดตัว ทีม Care D + Team NCI..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมวางแผนพัฒนา แบบประเมินความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมวางแผนพัฒนา..

อ่านต่อ
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นางอุษณีย์ พรหมประกอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ..

อ่านต่อ
 

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรุ่นที่26

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรม หลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 26"..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..

อ่านต่อ
             
 

สนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Mobile Digital Mammogram

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..

อ่านต่อ
 

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธีการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
 

ตรวจประเมินทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการรับรอง..

อ่านต่อ
 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแทพย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล..

อ่านต่อ
             
 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการ์

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการร้านค้า..

อ่านต่อ
 

Cancer Genetic Conference

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Cancer Genetic Conference ครั้งที่1..

รายละเอียด
 

รับบริจาค

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณกุลพงศ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่องเสียงลำไย จำกัด และตัวแทนศิลปิน..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดการอบรบ

หลักสูตร ONCOPLASTIC BREAST SURGERY (Short course)..

รายละเอียด
             
 

หารือการทำวิจัยทางคลินิก ร่วมกับ CytoMed สิงคโปร์

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมรองผู้อำนวยการด้านวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ บริษัท CytoMed Therapeutics Limited ประเทศสิงคโปร์..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงาน และชุมชนตึกแดง บางซื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกอาชีพ..

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ (รก.) พร้อมทีมบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 1/2567

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 1/2567..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก เพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการ การแพทย์แม่นยำด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่1..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 10..

อ่านต่อ
             
 

ASSETWISE BEAUTY RUN 2024 วิ่งการกุศลเพื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรม “ASSETWISE BEAUTY RUN 2024..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ..

อ่านต่อ
 

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
             
 

การอบรมหลักสูตรการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่สำหรับผู้รับบริการ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่สำหรับผู้รับบริการ..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พร้อมคณะผู้บริหารทางการพยาบาล
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า..

อ่านต่อ
             
 

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ดำเนินการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ดำเนินกิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก..

อ่านต่อ
 

กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์..

อ่านต่อ
 

บริษัท เม็กเท็ค ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอขอบคุณ บริษัท เม็กเท็ค ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 9..

อ่านต่อ
 

รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท..

อ่านต่อ
 

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไทและลงนามบันทึกข้อตกลงทุ่งพญาไท

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เข้าร่วมงานมหกรรม..

อ่านต่อ
 

ประชุมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ5ปี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมการจัดการรายละเอียดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
             
 

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ รักษาการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย..

อ่านต่อ
 

ออกบูธนิทรรศการถวายความรู้ด้านโรคมะเร็งใน โครงการ "กุฏิชีวาภิบาล"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมออกบูธนิทรรศการถวายความรู้ด้านโรคมะเร็งแก่พระภิกษุสงฆ์และภาคประชาชน..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง จัดกิจกรรมวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด..

อ่านต่อ
             
 

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราช..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง..

อ่านต่อ
             
 

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทางรังสีรักษา

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มงานรังสีรักษา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทางรังสีรักษา..

อ่านต่อ
 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมเชิงรุก

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมเชิงรุก โดยนำรถ Mobile Digital..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 8..

อ่านต่อ
 

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี..

อ่านต่อ