ข่าวประชาสัมพันธ์
             
 

Interactive learning

สื่อสำหรับประชาชน หรือบุคลากรทางการแพทย์

รายละเอียด
 

cancer anywhere โรคมะเร็งรักษาได้ทุกที่

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง สิทธิ์บัตรทอง รักษาได้ทั่วประเทศใน โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติย้ำจุดยืนเดิม
ร่วมต่อต้านการใช้สารพาราควอต สารไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า..

อ่านต่อ
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2566

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 
             
 
 
 
 
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 8..

อ่านต่อ
 

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี..

อ่านต่อ
             
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกัน..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานระบบ Cancer Anywhere ระบบส่งต่อและThe one

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์อุรุพงษ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ระบบ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมInfodemic Literacy Forumเสวนาสาธารณะรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ 'เมื่อความเชื่อ VS ความจริง..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพัฒนาบุคลากร Clinical Research Methodology and Analysis

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอบรมการทำวิจัยคลินิกต่อเนื่อง ครั้งที่ 1..

อ่านต่อ
 

ชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีน

📣 เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ประจำปี..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม “ พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด”..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการกำหนดอาหาร

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และทีมโภชนบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ..

อ่านต่อ
 

รับบริการฉีดวัคซีน HPV

ขอเชิญ หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 11-20 ปี 🚺 รับบริการฉีดวัคซีน HV 💉 ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก่อนนน๊าา..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านโภชน
บำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง 8

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ ร่วมกับ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การจัดกิจกรรม
การจัดความรู้ด้านโภชนบำบัด
ทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 8..

อ่านต่อ
 

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากนวัตกรรม Oral Presentation

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมโภชนบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการนำเสนอผลงาน..

อ่านต่อ
             
 

การอบรมหลักสูตร Cancer Warriors

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรม “หลักสูตร Cancer Warriors..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับศิลปินนักร้องในโอกาสเข้าพบประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการกุศล

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ คุณเบิร์ด–กุลพงศ์ บุนนาค ศิลปินนักร้องชั้นนำ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกิจกรรม The Royal Gift Festival

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมแพทย์และบุคลากร ร่วมออกบูธ..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง
มะเร็งสตรีเชิงรุกเพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์..

อ่านต่อ
 

รับมอบ เงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทและเต้านมเทียม

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบ เงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทและเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วย..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก เพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแทพย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ ร่วมกับ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดกิจกรรม
การจัดความรู้ด้านโภชนบำบัด
ทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 7..

อ่านต่อ
 

สัมภาษณ์สดรายการ “สถานีประชาชน”

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้สัมภาษณ์สดในรายการ “สถานีประชาชน”

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล
ระบบบริการช่วยเลิกยาสูบในสถานบริการ..

อ่านต่อ
 

รณรงค์ต้านภัย มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี”..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมวิชาการและแข่งขันงานวิจัย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายณัฐฐศรัณฐ์ วงศ์เตชะ นักโภชนาการชำนาญการ และที่ปรึกษาทีมโภชนบำบัด ร่วมประชุมวิชาการ..

อ่านต่อ
 

กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง...

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงผลสำรวจ ตามโครงการสำรวจความอยู่ดีมีสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมชี้แจงผลสำรวจ ตามโครงการสำรวจความอยู่ดีมีสุข..

อ่านต่อ
             
 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ
ศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี (CCA)

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัด..

อ่านต่อ
 

Enhancing Women’s Cancer Care: Thailand Women Cancer Policy Forum

สธ.-ภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์การดูแลมะเร็งในสตรี มุ่งลดการป่วยและเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายรัฐ..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
ระบบให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม “ NCI ปลอดบุหรี่ ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “ NCI ปลอดบุหรี่ ” เพื่อสร้างความตระหนักถึง..

อ่านต่อ
             
 

ตุลาคมเดือนแห่งการรณรงค์
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธี Mammogram & Ultrasound 🔴 ราคาพิเศษตลอดเดือนตุลาคม 66..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตัน

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
อย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก..

อ่านต่อ
 

โครงการอบรม หลักสูตร"พื้นฐานการวิจัยด้านสุขภาพ"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "พื้นฐานการวิจัยด้านสุขภาพ"..

อ่านต่อ
 

วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566..

อ่านต่อ
             
 

“วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“..

อ่านต่อ
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ SSO 515

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515..

อ่านต่อ
 

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเชิงรุก เพื่อผู้หญิงไทยวัยทำงาน

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 จัดโครงการ..

อ่านต่อ
 

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่ร่วมบริจาคเงิน

ขอขอบคุณ 🙏 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท มอบแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
             
 

อบรมการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) ..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลนครปฐม

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม..

อ่านต่อ
 

ร่วมกิจกรรมวันมะเร็งเต้านมสากล (World Breast Cancer Day)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) มูลนิธิกาญจนบารมี..

อ่านต่อ
 

ร่วมน้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมเนื่องในวันนักกำหนดอาหาร Asian Dietitian’s day

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนักกำหนดอาหารภูมิภาคเอเชีย Asian Dietitian’s day..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรราชธานี จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 6 ..

อ่านต่อ
 

พิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566..

อ่านต่อ
             
 

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี และ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และผู้ประกอบการ..

อ่านต่อ
 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ
ผลการตรวจสุขภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมสอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแทพย์ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดกิจกรรมสอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง..

อ่านต่อ
             
 

มอบอาหารกลางวัน

ภัตตาคาร Blue Elephant มอบอาหารกลางวันสำหรับผู้ป่วย
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

“กันยายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง”

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กันยายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง”..

อ่านต่อ
 

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้าง

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการถมดิน..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐ..

อ่านต่อ
             
 

Genetic counseling for physician

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย และ หัวหน้าศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2566..

อ่านต่อ
 

ร่วมออกบูธแสดงผลงาน ในงาน Bio Asia Pacific 2023

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม
ด้านการแพทย์และสุขภาพ..

อ่านต่อ
 

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาหายได้ ใกล้ตัวกว่าที่คิด

มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน ผ่านทาง Facebook Live 🔴 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.15 น.เป็นต้นไป

อ่านต่อ
             
 

อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น
และเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิง
เบื้องต้นและเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว..

อ่านต่อ
 

พื้นฐานการจัดการความชัดแย้งและ
ความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ..

อ่านต่อ
 

สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่คงเหลือ และการตัดจำหน่ายโดยใช้โปรแกรม MyPSD

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมชี้แจงการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่คงเหลือ..

อ่านต่อ
 

ขอเชิญ...ร่วมงานเสวนา “ลิ่มเลือดอุดตัน ภัยเงียบที่ป้องกันได้" ฟรี

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 🕐 13.00-15.30 น. 📍 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย..

อ่านต่อ
             
 

เชิญชวนร่วมกันตอบแบบสำรวจ
ความต้องการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสื่อความรู้
ที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ลุ้นรับถุงผ้าที่ระลึก..

อ่านต่อ
 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเรียน
การสอนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การเรียนการสอนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566..

อ่านต่อ
 

การจัดการความรู้ด้านโภชนบำบัด
ทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านโภชนบำบัด..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ ให้การต้อนรับ Miss Putheara Lon นักกำหนดอาหาร..

อ่านต่อ
 

หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนเชิงระบบหลักสูตร
การเขียนหนังสือราชการ..

อ่านต่อ
 

ร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โภชนาการกับโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การประเมินภาวะโภชนาการ..

อ่านต่อ
 

สิงหาคม เดือนแห่งการรณรงค์
ต้านภัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมลูกหมาก..

อ่านต่อ
             
 

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

อ่านต่อ
 

เสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ทีมนำทางคลินิกมะเร็งนรีเวช (ECT GYN) และ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริมน้ำใจดีบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมน้ำใจดีบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3..

อ่านต่อ
 

โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็ง
สัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในโครงการบูรณาการ..

อ่านต่อ
             
 

รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดคลินิกวิจัยทางการพยาบาล

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดคลินิกวิจัยทางการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

รับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณบอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ ครอบครัว และแฟนคลับ ที่ร่วมบริจาคเงิน..

อ่านต่อ
 

การถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดย บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด..

             
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน

“Empowering Women with LOVE” และทรงเปิดตัวโครงการ Princess Collection กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปี รณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมเสวนา “ดูแลหัวใจ เมื่อภัยมา”

ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และคู่คุณแม่-ลูก ผู้ป่วยมะเร็ง-ผู้ดูแล ร่วมพูดคุยถึงการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน..

อ่านต่อ
 

ประชุมติดตาม มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนปฏิบัติการิ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมติดตาม มอบนโยบาย..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
และประธานกรรมการคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผน..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมดีๆเพื่อผู้หญิงถึงผู้หญิง ในช่วงสัปดาห์วันแม่นี้ …

แบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุน
การดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิง นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริม “จิตวิญญาณดี” ภายใต้โครงการองค์กรสร้างสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริม “จิตวิญญาณดี” ภายใต้โครงการองค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร..

อ่านต่อ
             
 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566..

อ่านต่อ
 

มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรจากการประกวดคลิปวีดิโอสั้น

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดคลิปวีดิโอสั้น..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ..

อ่านต่อ
 

การประชุม KM NUTRITION หัวข้อ Aspartame and cancer

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุม KM NUTRITION ครั้งที่ 4..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(EOC)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะ..

อ่านต่อ
 

อบรม Thyroid Workshop : From diagnosis to treatment

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรม Thyroid Workshop : From diagnosis to treatmentโดย..

อ่านต่อ
             
 

หาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมปรึกษาหารือกับ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา..

รายละเอียด
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและ
ต่อมไร้ท่อ..

รายละเอียด
 

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ..

อ่านต่อ
             
 

มอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตร..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาระบบบริการและ
การส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการและการส่งตรวจทาง..

อ่านต่อ
 

รับการประเมินทักษะการนำความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการประเมินทักษะการนำความรอบรู้ ด้านสุขภาพกับการใช้การแพทย์ทางเลือก..

อ่านต่อ
 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค (7+1) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมติดตาม มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนปฏิบัติการ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมติดตาม..

อ่านต่อ
 

มหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดมหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2566..

อ่านต่อ
 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมใฝ่รู้ดี ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล..

อ่านต่อ
 

งานสัมมนาวิชการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 23-24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เลีย์ ประตูน้ำ..

รายละเอียด
             
 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคอง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคอง..

อ่านต่อ
 

ตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์เฉพาะทางนานาชาติ (COE)่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์เฉพาะทางนานาชาติ (COE) ด้านการผ่าตัดตับด้วยวิธีการส่องกล้องผ่านทางผนังหน้าท้อง..

อ่านต่อ
 

กรกฎาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งรังไข่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “กรกฎาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งรังไข่”..

อ่านต่อ
             
 

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
 

การประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จับมือ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ นำรถเอกซเรย์เต้านม..

อ่านต่อ
 

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Healthcare 2023

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการสอนสาธิตการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV Self-sampling..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพัฒนาทักษะด้านการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค

ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณจำลอง ป่านแก้ว..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหาร..

อ่านต่อ
 

แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ลำไส้ขอร้อง เอาใจไส้ ห่างไกลมะเร็งลำไส้"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม..

อ่านต่อ
             
 

พัฒนาทักษะด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เชิงรุกนำร่องในพื้นที่ กทม.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะ ด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกนำร่อง..

อ่านต่อ
 

รับมอบสื่อสร้างสรรค์ “ชุดยากำลังใจ” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบสื่อสร้างสรรค์..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับรางวัล BKKGC⁺ ประจำปี 2565 (ระดับทอง)

นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ และนายแพทย์ศุภวัฒน์ ศิริคุปต์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ เข้ารับโล่รางวัล..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับบุคลากรจาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบ วิกผม 50 ชิ้น, แผ่นรองซับ..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาทักษะด้านการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเชิงรุกนำร่อง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะ ด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก..

อ่านต่อ
 

พิธีรับมอบเงินบริจาคโครงการรวมใจไทยต้านมะเร็ง

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคโครงการรวมใจ..

อ่านต่อ
             
 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ด้านการรักษาโรคมะเร็ง

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และ Dr.Hitoshi Nakagama President of National Cancer Center ร่วมลงนาม..

อ่านต่อ
 

ประชุมวิชาการโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

Nutrigenomics and Precision nutrition in cancer

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล จัดโครงการอบรม หลักสูตร Nutrigenomics..

อ่านต่อ
 

ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ออกหน่วยให้บริการ..

 
อ่านต่อ
             
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบาย Cancer Anywhere เขต 5

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 5 จัดโครงการแลกเปลี่ยน..

อ่านต่อ
 

โครงการวิจัย หาความต้องการที่สำคัญของประเทศ

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการวิจัย..

อ่านต่อ
 

มหกรรมคุณภาพ CQI ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ CQI ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุม SERVICE PLAN สาขาโรคมะเร็ง

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (แห่งใหม่)

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง นำคณะผู้ดำเนินการจัดทำคำของบ..

อ่านต่อ
 

การประชุม “สรุปผลงานดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งนรีเวช ประจำปี 2567

รายละเอียด
 

“มิถุนายน” เดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “มิถุนายนเดือนแห่งการรณรงค์ ส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง”..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบผลิตภัณฑ์ขนม ริทซ์ แครกเกอร์

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์ขนม..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and..

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมรณรงค์..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบถุงกระดาษรักษ์โลกและหมวกไหมพรม

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

พร้อมกิจกรรมภายในงาน ณ.ลาน OPD ชั้น1 อาคารดำรงนิราดูร..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์

นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์..

อ่านต่อ
 

ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการยากำลังใจ” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว..

อ่านต่อ
             
 

การประชุมร่วมกำหนดแนวทาง
แผนการพัฒนาการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจสอบสภาพอาคาร
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม NCI Happy Body ในหัวข้อ “เลิกอ้วน อย่างยั่งยืน”

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม..

อ่านต่อ
 

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก...

นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและ..

อ่านต่อ
             
 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ..

รายละเอียด
 

บริการเจาะเลือดที่บ้าน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บริการเจาะเลือดที่บ้าน ไม่ต้องรอเจาะเลือดนาน สะดวก ปลอดภัย..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

อ่านต่อ
 

อบรมการประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งผ่าน Nutrition App...

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งผ่าน..

อ่านต่อ
             
 

เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ. นภา ศิริวิวัฒนากุล เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกล่าวให้โอวาท เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวน เข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19

ด้วยวัคซีน • Moderna รุ่นใหม่ (BIVALENT)
• ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับนักศึกษาดูงานจากสถาบันพระบรมราชชนก

นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษา..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ..

อ่านต่อ