หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2567

หลักสูตรอบรมโครงการ แนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง
วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2567

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 26
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2567
ค่าลงทะเบียน 48,000 บาท

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •
 

หลักสูตรรังสีร่วมรักษา
วันที่ 10 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2567

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •