สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้-20 เมษายน 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง

เอกสารประกอบการสมัคร

 

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด