บริการตรวจสุขภาพ
Check Up Clinic
คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ
(Premium Check Up Clinic)
คลินิกตรวจสุขภาพ
(Check Up Clinic)
ช่องทางตรวจสอบผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA Test
(กรณีนัดหมายผ่านแอป “เป๋าตัง” เท่านั้น )
*สแกน QR code เพื่อตรวจสอบผลหลังจากวันที่เข้ารับบริการประมาณ 15 วันทำการ
คลิกที่นี่