บริการตรวจสุขภาพ
Check Up Clinic

📌 ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
🔹️ เปิดให้บริการปกติ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
🔹️ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
🔹️ ยกเว้นวันที่ 4, 8-10 และ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
🔹️ ยังคงปิดบริการ คลินิกตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง (คลินิกตรวจสุขภาพ B4-B5) และคลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ (คลินิกพรีเมี่ยม)


งดให้บริการชั่วคราว
คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ
(Premium Check Up Clinic)
คลินิกตรวจสุขภาพ
(Check Up Clinic)
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง