สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

ครอบครัว ว่องวีรวัฒนกุล มอบเงินบริจาคให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเครื่องมือแพทย์

ครอบครัวแพทย์หญิงจิราพันธ์ ดวงมณี มอบเครื่องวัดความดันโลหิต พร้อม O2 Sat จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

“๑๐ ธันวาคม” วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็ง เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ “๑๐ ธันวาคม” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งด้วยสมุนไพร ตัวอย่างผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง เมนูอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการบริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ชั้น ๔ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานปฏิบัติธรรมพุทธดำรงนิราดูร ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะพยาบาล จากโรงพยาบาล บุรฉัตรไชยากร สำนักการแพทย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานจ่ายกลางของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีรับมอบอาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ ผู้แทนพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานมามอบแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบรมพิตร โดยมีคุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค จากMrs. Amanda Giannopoulos กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำออสเตรเลียใต้ และอาณาเขตทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย

Mrs. Amanda Giannopoulos กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำออสเตรเลียใต้ และอาณาเขตทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งสามี มอบเงินทำบุญจากงานศพมารดา Mrs. Jaye Walton อดีตที่ปรึกษา สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบให้แก่ คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้านการพยาบาล และกรรมการวิชาการสมาคมฯ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของผู้ป่วยมะเร็ง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล 10 ปี และผู้ป่วยธรรมดาที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล 5 ปี ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่ต้องการเก็บเวชระเบียนไว้
กรุณาติดต่อ งานเวชระเบียน โทร 0 2202 6800, 0 2202 6888 ต่อ 1105, 2117

• --------------------------------------------------------------------------------- •
• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณอัมพรพิมพ์ วัชราภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากโครงการ “ทำดีตามรอยพ่อ” ของ บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค จาก “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จากคุณวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “รณรงค์การล้างมือ ประจำปี 2560”

เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์การล้างมือโลก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมกิจกรรม “รณรงค์การล้างมือ ประจำปี 2560” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อได้อีกทางหนึ่ง

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวาระครบ 1 ปี  แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์  จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจร่วมพิธี  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  ณ ลานโอพีดี ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก ให้กับ คุณธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานเขตราชเทวี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ กรมการแพทย์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเต้านม”

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเต้านม” พร้อมเผยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าว “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปี 2560”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปี 2560” ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Colposcopy and LEEP Procedures

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Colposcopy and LEEP Procedures in the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

วิ่งให้สุด... หยุดมะเร็งตับ ปี 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งตับและท่อน้ำดี “วิ่งให้สุด... หยุดมะเร็งตับ ปี 2” โดยมีนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม ณ เรือนแพฟิชชิ่งปาร์ค เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อศึกษาดูงาน Stoma Clinic ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 7 ของนักไตรกีฬา ทีม NCI TRI TEAM

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมการ Workshop ครั้งที่ 7 (Race Simulation) ของนักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในกิจกรรม NCI TRI TEAM “We Can Fight Cancer” ณ สนามกอล์ฟบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาล ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาล ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ” เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีรับมอบเกียรติบัตรและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้แก่ผลงานโฆษณา “พี่น้อง” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 6 ของ NCI TRI.TEAM

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) เข้าร่วมการ Workshop ครั้งที่ 6 ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติดูแลอย่างใกล้ชิด ณ ทะเลสาบบึงตะโก้ บางพลี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เรื่อง “สมุนไพร...ภูมิปัญญาไทย กับโรคมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จัดโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เรื่อง “สมุนไพร...ภูมิปัญญาไทย กับโรคมะเร็ง” โดย ดร.ผ่องพรรณ  ศิริพงษ์  หัวหน้างานวิจัยสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสาน ในวันที่ ๓ สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จากรายการเกม 1000 หน้า ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้ามูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 5 ของ NCI TRI.TEAM

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) เข้าร่วมการ Workshop ครั้งที่ 5 ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ณ สโมสรทหารบก ดินแดง

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “คนภาคกลางรักตับ” ครั้งที่ 1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย  จัดโครงการ “คนภาคกลางรักตับ” ครั้งที่ 1
โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งตับ และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ด้วยวิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วและทราบผลการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง  ฟรี...ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 ราย
ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560  ณ ลาน OPD ชั้น 1  อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening สำหรับสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสุขภาพในทีมหมอครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษาและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสุขภาพในทีมหมอครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษาและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน” ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดให้พันตรีวัลลภ แก้วคำ เชิญอาหารพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ ศิริราช – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนามุ่งสู่ “Cancer Center of Excellence”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ ศิริราช – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนามุ่งสู่ “Cancer Center of Excellence” ระหว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (สถานวิทยามะเร็งศิริราช)
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 4 ของ NCI TRI.TEAM

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) เข้าร่วมการ Workshop ครั้งที่ 4 ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ณ สามย่านยิม สาขาสีลม

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก"
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฟรี (จำนวน ๖๕๐ ราย)
สมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒๒๐๒ ๖๘๐๐,๐ ๒๒๐๒ ๖๘๘๘ ต่อ ๑๑๐๔ หรือ เคาว์เตอร์ประชาสัมพันธ์

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 19

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 19 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มหกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2560

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “มหกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2560” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง รุ่นที่ 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง รุ่นที่ 2 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 3 ของ NCI TRI.TEAM

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) เข้าร่วมการ Workshop ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบวิกผม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบวิกผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 120 ชิ้น จากบริษัท แอดเดอรานส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ บริเวณหอผู้ป่วยชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการฝึกอบรม “การพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม “การพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พระภิกษุ 108 รูป ปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา และสนทนาธรรม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า พระภิกษุ 108 รูป ปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา และสนทนาธรรม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงเบื้องต้นและเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงเบื้องต้นและเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 2 ของ NCI TRI.TEAM

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมการ WorkShop 2 ของนักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ๗ หลักสูตร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ๗ หลักสูตร” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพระราชดำริ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบการดูแลผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพระราชดำริ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบดูแลผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือ IARC Collaborating Centre

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือ IARC Collaborating Centre โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร” สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 14 และ 21 มิถุนายน 2560 ณ ลานโอพีดี ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง โดยมีแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator)

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การ Workshop 1 ของ NCI TRI.TEAM

การ Workshop 1 ของนักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ FitD สาขารัชดาภิเษก

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อต้านโรคมะเร็งสู่ชุมชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อต้านโรคมะเร็งสู่ชุมชน ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เรื่อง “ป้องกันมะเร็ง...ตามแบบหมอฟัน” โดยทันตแพทย์หญิงกัทลี กิตติประสาร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม Pre-Workshop ของ NCI TRI.TEAM

ภาพบรรยากาศ...การ Pre-Workshop ของนักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ Fitness Innovations Thailand กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โครงการ CASCAP จัดโครงการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นางสาวศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร โดยมี นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม NCI TRI TEAM "We Can Fight Cancer” ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมีการคัดเลือกนักไตรกีฬา สังกัดทีมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI TRI.TEAM) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ “NCI 4.0”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ “NCI 4.0” โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแบบไตรภาคี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2560

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีเปิดมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง(Cancer Nurse Coordinator) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานตุ๊กตาแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำตุ๊กตามาประทานแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยเด็กที่มารับการฉายแสง ในวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ป้องกันมะเร็ง...ตามแบบหมอฟัน” ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

วิทยากรโดย ทันตแพทย์หญิงกัทลี กิตติประสาร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 9.30 - 10.30 น.) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น *** สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. 02 – 202 – 6800 , 02-202 - 6888 ต่อ 2240 , 2243

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

NCI Tri Team โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทีมไตรฯ ใจแกร่ง กับภารกิจ เปลี่ยน สู้ ฟัด เอาชนะมะเร็ง พร้อมปลุกพลังให้คุณมา ว่าย ปั่น วิ่ง ใส่ใจสุขภาพ ลดความเสี่ยงมะเร็งไปด้วยกัน

ขอเชิญท่านร่วมเป็นหนึ่งในทีม NCI Tri Team รับสิทธิเป็นนักไตรกีฬา สังกัดทีม NCI ฝึกฟรี แข่งฟรี ตลอดทั้งโครงการ รับ 15 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น! หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 16 พ.ค. 60 สัมภาษณ์และประกาศผลวันที่ 20 พ.ค. 60

ดูรายละเอียดการเข้าร่วมูได้ที่ Facebook NciTriTeam
กรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/rmSss1

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ 1”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร ครั้งที่ 1” ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การทำทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การทำทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย

คณะแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในเขตสุขภาพที่ 8

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในเขตสุขภาพที่ 8 “Precision liver surgery” ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยอดีตรองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “สร้างสรรค์คุณค่า แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 1

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการ“สร้างสรรค์คุณค่า แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ลานปฏิบัติธรรม พระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พร้อมสาธิตวิธีการปรุง “แกงเลียง ผักรวม” เมนูอาหารต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 10 วัน

คุณกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Counseling in Cancer Patient Genetic counseling) หลักสูตร 10 วัน” ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินปัญหาและมีทักษะในการให้บริการปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมเพ้นท์สีหอผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ ART for CANCER จัดกิจกรรมเพ้นท์สีหอผู้ป่วย เพื่อเติมสีสัน เพิ่มความสดใส เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 7 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานสถาปนากรมการแพทย์ ครบ 75 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานสถาปนากรมการแพทย์ ครบ 75 ปี ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับนานาชาติ และพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ของกรมการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับรางวัลดังนี้
• โล่เชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับนานาชาติ คุณศุภวรรณ ใจบุญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณวธิดารัตน์ พิเชฐรุจิโรจน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ซึ่งได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2016 (IQPC 2016) ณ เมืองเดนปาซ่าร์ (บาหลี) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ กรมการแพทย์ ประจำปี 2559 นางรัชดา เหลืองเรืองบาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส.3 ได้รับโล่รางวัลและเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๙

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๙” (Oncology Nursing Course) วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานเงินบริจาคแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำเงินบริจาคมาประทานแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมวิชาการ The International Single Topic Symposium of HPB Surgery (ISiT-HPB) 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ และ International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) จัดการประชุมวิชาการ The International Single Topic Symposium of HPB Surgery (ISiT-HPB) 2017 ในหัวข้อ "Merging Surgical Technique and Technology" ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ พลตำรวจโทวิฑูรย์ นิติวรางกรู นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศัลยแพทย์ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจในการผ่าตัดตับ, ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เรื่อง “โภชนาการดี ชีวีมีสุข ไม่ทุกข์กับมะเร็ง” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร โดยมีแพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และนายจีรชยา วงศ์เตชะ หัวหน้างานวิจัยและวิชาการโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ , แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) , นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถและ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Tea Room ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลลำปาง โดยมีนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะศัลยแพทย์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบาย 1 เขตสุภาพ 1 ศูนย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อนำดีขั้นสูง ของกระทรวงสาธารณสุข

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการเสวนาธรรม

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาธรรม หัวข้อ “เป็นสุขในความเปลี่ยนแปลง”ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานปฏิบัติธรรมพระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร บรรยายธรรมโดย พระสุธีปริยัติธาดา (ชะลอ ปิยาจาโร ป.ธ.ค) วัดธรรมมูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “รังสีร่วมรักษา ซับซ้อนกว่าที่คุณคิด”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “รังสีร่วมรักษา ซับซ้อนกว่าที่คุณคิด” โดย คุณโชติรส วงศ์สายเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการประเมินด้านจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน เปิดโครงการ KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการประเมินด้านจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี ผศ.นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช โรงพยาบาลราชวิถี เป็นวิทยากรให้ความรู้

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

วิทยากรโดย แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
คุณจีรชยา วงศ์เตชะ หัวหน้างานวิจัยและวิชาการโภชนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น.)
ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ***
สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทร. ๐๒ – ๒๐๒ – ๖๘๐๐ , ๐๒-๒๐๒ - ๖๘๘๘ ต่อ ๒๒๔๐ , ๒๒๔๓

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

“สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีเปิด “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก” ประจำปี 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ World Cancer Day 2017 การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตัวอย่างผัก–ผลไม้ป้องกันมะเร็ง ตัวอย่างอาหารที่ก่อมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง และกิจกรรม Exercise for Life “We Can Dance. I Can Do.”

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดให้มีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรที่สนใจ ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก ตัวอย่างอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง และชิ้นเนื้อมะเร็ง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้ก่อน” จากนายแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดีสัญจร” โดยคาดหวังให้ 1 เขตสุขภาพ มี 1 ศูนย์ผ่าตัดตับชั้นสูง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ เขตสุขภาพที่ 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรม “หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)”

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)” โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ "เพื่อสุขภาพที่ดี We can. I can. เราทำได้ คุณทำได้"
เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เพื่อสุขภาพที่ดี We can. I can. เราทำได้ คุณทำได้"
ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
ร่วมส่งภาพได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ www.nci.go.th

รายละเอียดและเงื่อนไขการส่งภาพ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเลี้ยงพระ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ลานพระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานอาหารกลางวันสำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำอาหารกลางวันมาประทานแก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ วังศุโขทัย

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและยามะเร็ง”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คุณสมศักดิ์ วงศานราธิป รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการ KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง “ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและยามะเร็ง” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สวัสดีปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์เพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “การออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “การออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล” เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์สุขภาพ ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “เสริมสร้างกำลังใจ ส่งความสุขในวันปีใหม่ ๒๕๖๐”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกำลังใจ ส่งความสุขในวันปีใหม่ ๒๕๖๐” โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายในงานพบกับศิลปินโจนัส คริสตี้และเดอะแฟมิลี่ มาร่วมมอบความสุขเนื่องในวันคริสมาต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “Boots Let’s Care and Share”ิ

คุณพัทธ์วริน ภูริชเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร และนักแสดง จาก บริษัท บูทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด มอบของขวัญพร้อมการ์ดอวยพร จากการจัดกิจกรรม “Boots Let’s Care and Share” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ “๑๐ ธันวาคม” วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานปฏิบัติธรรม พระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีชยันโตและเบิกเนตร “พระพุทธดำรงนิราดูร”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีชยันโตและเบิกเนตร “พระพุทธดำรงนิราดูร” พระพุทธรูปประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ลานปฏิบัติธรรม พระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธดำรงนิราดูร”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทำพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธดำรงนิราดูร” พระพุทธรูปประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ิ

วันนี้ (๒๒พ.ย.๕๙) เวลา ๗.๓๐ น. คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อมอบนโยบายและให้ข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อการประชุม “Promoting Excellence in ASEAN in Cancer Care หรือ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน” โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ เฝ้ารับเสด็จฯ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการออกหน่วยให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน ที่เข้าเฝ้าฯสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ประตูเทวาภิรมย์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ” วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ภัทราวานารีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการนำเสนอผลงาน กรมการแพทย์

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ KM เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ประสบการณ์นำเสนอผลงาน กรมการแพทย์” วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2559

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เปิดการประชุม “สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2559” วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้รับบริการ เข้าร่วมในพิธี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม“รณรงค์การล้างมือ ประจำปี ๒๕๕๙”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม“รณรงค์การล้างมือ ประจำปี ๒๕๕๙” วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

“ตุลาคม” เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ขอเชิญร่วมรณรงค์มะเร็งเต้านมโดยการใส่สายรัดข้อมือ (Wristband) ราคาอันละ 100 บาท
รายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถานที่จำหน่าย ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 NCI Shop อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
คลิกรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แถลงข่าว “ตุลาคม” เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว “ตุลาคม” เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งเต้านม และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยภายในงานมีการแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดบริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมหรือแมมโมแกรมฟรี แก่สตรีวัย ๔๐ ปีขึ้นไป จังหวัดละ ๘๔ คน ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คลิกรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

Infographic ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งเต้านม

แผ่นที่ 1 ตุลาคม ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม
แผ่นที่ 2 มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่งของหญิงไทย

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค จากโครงการ “Pink Ribbon Run 2016”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาคจาก คุณอัมพรพิมพ์ วัชราภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด จากการจัดโครงการ “Pink Ribbon Run 2016” ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕59 ณ สวนลุมพินี เพื่อมอบให้กับสมาคมโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับนำไปใช้ในการวิจัยโรคมะเร็งเต้านม

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค จาก “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายกสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559

ทางเว็บไซด์ http://www.tmc.or.th/tcgme

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Promoting Excellence in ASEAN Cancer Care

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เข้าหน้าเว็บการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “จากวันที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ และแสดงความขอบคุณ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบยาสีฟัน “คอลเกต โททอล โปรกัม เฮลท์”

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ คุณศิริพรรณ พิษาภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับมอบยาสีฟันจาก บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำโครงการ “คอลเกต โททอล โปรกัม เฮลท์ ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ห่างไกลโรค” โดยได้มอบยาสีฟัน ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยสำหรับใช้แปรงฟัน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการ (NCI SHOP) ชั้น ๑ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จาก หม่อมราชวงค์ดีน ธอมป์สัน เมเนจจิ่ง ไดเรคเตอร์ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการมหกรรม ๕ ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๙่

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ “มหกรรม ๕ ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๙” ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานดาดฟ้า ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อเรื่อง “จากภูมิปัญญาไทย... สู่การพัฒนาสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๘ ่

นายแพทย์ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์  รองอธิบดีกรมการแพทย์  พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๘ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าว “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และ ผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าวโรดโชว์การกุศล “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Promoting Excellence in ASEAN Cancer Care

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เข้าหน้าเว็บการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ”

คุณสมจิตร ประภากร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันนมะเร็งแห่งชาติ เปิดใช้งาน
Mabile Application "รู้ทันโรคมะเร็ง"

ดาวโหลดฟรี ได้ที่ Google play และ App Store โดยพิมพ์คำว่า รู้ทันโรคมะเร็ง
หรือ สแกน QR Code

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าว เปิดตัว แอพพลิเคชั่นใหม่ บนมือถือ “รู้ทันโรคมะเร็ง”

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่บนมือถือ “รู้ทันโรคมะเร็ง” ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “วิ่งให้สุด...หยุดมะเร็งตับ” ในโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งตับและท่อน้ำดี

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดกิจกรรม "วิ่งให้สุด...หยุดมะเร็งตับ" จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดบรรยายพิเศษสำหรับประชาชน เรื่อง “ดูแลสุขภาพอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็งกระเพาะอาหาร” ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อบรมเรื่อง “รู้จักเชื้อดื้อยากันเถอะ”ี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเรื่อง “รู้จักเชื้อดื้อยากันเถอะ” ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อดื้อยา และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การฝึกอบรมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี (Short course for liver surgery) ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  คุณศิริพรรณ  พิษาภาพ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ”  ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ  ชั้น 5  อาคารดำรงนิราดูร   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 17

เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ พร้อมทั้งบริการตรวจไวรัสตับอักเสบบี ให้กับผู้ที่สนใจ จำนวน 100 ท่าน ฟรี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

วิ่งให้สุด... หยุดมะเร็งตับ
RUN FOR LIVER & BILE DUCT CANCER

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ค้นหาผู้กล้าท้าภัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ผ่านการวิ่งเทรล ครั้งใหญ่ใจกลางกรุง บนสนามที่นักวิ่งทุกคนไม่ควรพลาด กับการวิ่งรูปแบบใหม่ Education Run ยิ่งวิ่ง ยิ่งเรียนรู้ ได้ความสนุกควบคู่กับสุขภาพดี ที่เหล่าผู้กล้าจะต้องวิ่งฝ่าด่าน อุปสรรคสุดมันส์ หลีกหนีมหันตภัยร้ายอันเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ทั้ง 4 ฐาน ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร
สมัครร่วมสนุกได้ที่ http://www.gotorace.com
สอบถามหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0615365193
Fanpage : anticancerrun

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อเนื่องที่บ้าน เขต 13 กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อเนื่องที่บ้าน เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเรื่องยาเคมีบำบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา สำหรับเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องยาเคมีบำบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา สำหรับเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการเสริมสร้างความรู้ดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประจำปี ๒๕๕๙

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประจำปี 2559 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งการอบรมจัดในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “คุณภาพที่สมคุณค่า” Appropriate Quality ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “แต่งแต้มความงาม เสริมสร้างความมั่นใจ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “แต่งแต้มความงาม เสริมสร้างความมั่นใจ” ด้วยการสอนและสาธิต “การแต่งหน้า” ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติการผ่าตัดทางกล้อง ครั้งที่ 1
(International AEC Conference of Laparoscopic Hepatectomy)

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในการประชุมวิชาการนานาชาติการผ่าตัดทางกล้อง ครั้งที่ 1 (International AEC Conference of Laparoscopic Hepatectomy) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ได้มีการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากกลุ่มประเทศอาเซียน11 ประเทศ จำนวน 178 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการผ่าตัดช่องท้องแบบ HPB โดยมีวิทยากรจาก Toho University, Kyoto University Hospital, Japan, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วชิรพยาบาล, ศิริราชพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ความรู้ ตลอดการประชุม

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมแต่งแต้มความงาม เสริมสร้างความมั่นใจ ด้วยการสอน/สาธิต “การแต่งหน้า”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “แต่งแต้มความงาม เสริมสร้างความมั่นใจ” ด้วยการสอนและสาธิต “การแต่งหน้า” ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ในวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Japan – Thailand Endoscopic Training Project in Mekong Region Endoscopic Workshop

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมJapan – Thailand Endoscopic Training Project in Mekong Region Endoscopic Workshop ในวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อวิจัยค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้นและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ โดยการประชุม จัดระหว่างวันที่ 27–29 มิถุนายน ๒๕๕๙

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

บริการตัดผมฟรี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดให้มีบริการตัดผมฟรี สำหรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ โดยช่างจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องตัดผม หน้าหอผู้ป่วยหญิงชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สำหรับพนักงานขายวาโก้ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) , ห้องประชุมโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค และสาขาภูมิภาคของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ดูแลสุขภาพอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็งกระเพาะอาหาร” ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

วิทยากรโดย แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งกระเพาะอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น.) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น *** สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. ๐-๒๒๐๒ – ๖๘๐๐ , ๐-๒๒๐๒-๖๘๘๘ ต่อ ๒๒๔๐ , ๒๒๔๓

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
(Counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) หลักสูตร 10 วัน

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) หลักสูตร 10 วัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับบริจาควิกผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผม บริจาคเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน ๑๕๐ ชิ้น จาก บริษัท แอนเดอรานส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จัดโครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ประจำปี ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณลาน OPD  ชั้น ๑  อาคารดำรงนิราดูร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียน
“Oncology Course for ASEAN Nurses”

คุณสมจิตร ประภากร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียน “Oncology Course for ASEAN Nurses” วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมหลักสูตร “NCI รวมใจอนุรักษ์พลังงาน”

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “NCI รวมใจอนุรักษ์พลังงาน” ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานแก่เจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียน “Oncology Course for ASEAN Nurses”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียน “Oncology Course for ASEAN Nurses” ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยการอบรมจัดระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ CSR จิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติธรรม ในโครงการ “CSR จิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบึงไม้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบรถชั่งน้ำหนัก

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบรถชั่งน้ำหนัก จาก พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร ฐิตปุญฺโญ เต้นปักษี) เจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๘ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๙

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดงาน “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๙” ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่” กิจกรรมประกวดการแสดง การให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ และกิจกรรมตอบปัญหา ชิงรางวัล

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณกัณฐิกา ชัยยศบูรณะ ประธานกรรมการ บริษัท Secant garment จำกัด ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การศึกษาดูงานด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล และ โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรื่อง ผลการประมูลราคาเพื่อบริหารร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประมูลราคาเพื่อบริหารร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าทางเข้าอาคารดำรงนิราดูร (ฝั่งติดถนนพระรามหก) มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร
บัดนี้ การเปิดประมูลดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ นางสาวรุจีรัตน์ ปังดำรงค์ (Cafe Amazon)
ได้เป็นผู้บริหารร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Download เอกสาร

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เปิดรับบริจาคเส้นผม จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดทำวิกผม ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา ซึ่งขณะนี้ได้รับเส้นผมครบตามเป้าหมายแล้ว
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงขอปิดรับบริจาคเส้นผม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สุดท้ายนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอขอบคุณธารน้ำใจจากทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน มาโดยตลอด และที่สำคัญต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการคัดแยกเส้นผม จนทำให้กิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีเช่นนี้อีก ในโอกาสต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ และ ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๘๘ กด ๐ หรือ ๒๒๔๓
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และ องค์การเภสัชกรรม

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ กรมการแพทย์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “แต่งแต้มความงาม เสริมสร้างความมั่นใจ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “แต่งแต้มความงาม เสริมสร้างความมั่นใจ” ด้วยการสอนและสาธิต “การแต่งหน้า” ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” โดยมีคุณภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม “การพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ไร้กล่องเสียง สามารถพูดได้ใกล้เคียงกับคนปกติในระยะเวลาอันสั้น และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งขยายผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกสอนแล้ว สามารถเป็นครูฝึกสอนผู้ไร้กล่องเสียงประจำชมรมต่างๆทั่วประเทศได้

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครผู้ประมูลราคาเพื่อบริหารร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประมูลราคาเพื่อบริหารร้านเครื่องดื่มและ เบเกอรี่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บริเวณชั้น ๑ ด้านหน้าทางเข้าอาคารดารงนิราดูร (ฝั่งติดถนนพระรามหก) มีพื้นที่ประมาณ ๓๐ ตารางเมตร เพื่อดาเนินการจาหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สาหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด

Download รายละเอียด

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๘” (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing Course)

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๘” (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing Course) ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี ๒๕๕๙” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
Click Download ที่รูปภาพ

ขออนุมัติใช้ตราอัตราลักษณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำตราอัตราลักษณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้น
สำหรับนำไปใช้ในภารกิจหน่วยงาน สื่อและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Nurse Manager in Palliative Care (หลักสูตร ๕ วัน)

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Nurse Manager in Palliative Care” (หลักสูตร ๕ วัน) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลแบบประคับประคอง

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการแบ่งปันเรื่องดีๆของชาวมะเร็งโพรงหลังจมูก

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ“แบ่งปันเรื่องดีๆของชาวมะเร็งโพรงหลังจมูก” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูกที่ยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน ๔๒ คน

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ครม.เห็นชอบแก้กฎหมายยาเสพติด เปิดให้วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ได้-พบลดผลข้างเคียงเคมีบำบัด

ครม.เห็นชอบให้ปรับแก้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ เปิดโอกาสให้ศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เนื่องจากสรรพคุณของกัญชาช่วยลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด แต่ยังไม่มีคำยืนยันทางการแพทย์ว่ารักษามะเร็งได้
จากกรณี นพ.สมยศ กิตติมั่นคง เขียนหนังสือเรื่อง "กัญชาคือยารักษามะเร็ง" โดยระบุว่าเป็นแนวทางใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง

อ่านทั้งหมด >>

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพรนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเทศกาล สงกรานต์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มอบเส้นผมเพื่อทำวิกฯ ผู้ป่วยมะเร็ง

ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รับบริจาคเส้นผมจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดทำวิกผม ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา ขณะนี้เส้นผมที่ท่านบริจาคสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้นำไปผลิต เป็นวิกผมแล้ว โดยผลิตเป็นล็อต และระหว่างนี้ยังมีการรับบริจาคเส้นผมอยู่

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ล้าง ทำความสะอาดส้วม เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๙ และจะดำเนินการต่อเนื่องแบบยั่งยืนต่อไป

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุม 1st Interhospital HPB Conference 2016

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการผ่าตัดรักษามะเร็งตับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศัลยแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จากโรงพยาบาล ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ จำนวน 120 คน

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ การจัดการความรู้สำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “การจัดการความรู้ สำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator)” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6 ประการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลาการรอคอย พัฒนามาตรฐานการบริการ เพิ่มการเข้าถึงบริการ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบยาสีฟัน “คอลเกต โททอล โปรกัม เฮลท์”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๙ คุณศิริพรรณ พิษาภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับมอบยาสีฟัน จากบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำโครงการ “คอลเกต โททอล โปรกัม เฮลท์ ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ห่างไกลโรค” โดยได้มอบยาสีฟันให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยสำหรับใช้แปรงฟัน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ บริเวณลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เปิดงาน “สัปดาห์ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เดือนมีนาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยใช้ใบว์สีน้ำเงิน (Blue Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเกิดความตระหนักในการเข้ารับการตรวจค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักให้มากขึ้น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จาก  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๗ “คุณภาพในทุกลมหายใจ”
(17 HA National Forum “Enjoy Quality Every Moment”) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Grand
Diamond Ballroom  ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
                   ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ได้จากการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยการสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง ๓ ปี
(ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)
                   ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ทุกท่าน   ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ จึงขอแสดงความยินดี
ชื่นชม และขอขอบคุณทุกท่านในความพยายาม และมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ
ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA)

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเต้านมเทียม จาก โครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart “จากพลังมือ...สู่พลังใจ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรส ไทยแลนด์ จำกัด และคุณไอซ์-ปรีชญา พงษ์ธนานิกร ซึ่งเป็นตัวแทนจากโครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart “จากพลังมือ...สู่พลังใจ” นำเต้านมเทียมมามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน
"สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก" ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ชมนิทรรศการความรู้ เรื่อง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การจัดแสดงตัวอย่างอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง
ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง บริการทางการแพทย์ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ด้วยวิธีการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
บรรยายพิเศษ เรื่อง รู้ทัน"มหันตภัยร้าย"มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก วิทยากรโดย นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น.) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น *** สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. ๐๒ – ๒๐๒ – ๖๘๐๐ , ๐๒-๒๐๒๖๘๘๘ ต่อ ๒๒๔๐ , ๒๒๔๓

ร่วมรณรงค์ใส่สายรัดข้อมือ (Wristband)
ตลอดเดือนมีนาคม รายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ขอเชิญร่วมรณรงค์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการใส่สายรัดข้อมือ (Wristband) ราคาอันละ 100 บาท
รายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถานที่จำหน่าย ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 NCI Shop อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลานจัดนิทรรศการรณรงค์ “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผ่าตัดตับในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีขั้นสูง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผ่าตัดตับในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีขั้นสูง รูปแบบ “The International Single Topic Symposium of HPB Surgery” ในหัวข้อ“Surgical Management of Perihilar Cholangiocarcinoma” ณ โรงแรมเดอะศุโกศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศัลยแพทย์ ในประเทศกลุ่มอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจในการผ่าตัดตับในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีขั้นสูงมากขึ้น

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ขอเชิญร่วมรณรงค์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยการใส่สายรัดข้อมือ (Wristband) ราคาอันละ 100 บาท
รายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถานที่จำหน่าย ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 NCI Shop อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลานจัดนิทรรศการรณรงค์ “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง รู้ทัน“มหันตภัยร้าย”มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

วิทยากรโดย นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น.) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น *** สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. ๐๒ – ๒๐๒ – ๖๘๐๐ , ๐๒-๒๐๒๖๘๘๘ ต่อ ๒๒๔๐ , ๒๒๔๓

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม “สื่อสาร และถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ภายในองค์กร” ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ กลุ่ม“พลังบุญ” โดย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมภาคราชการ จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ การป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ทำการผ่าตัด” ในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการโรงพยาบาล ประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นตัวแทนระดับประเทศ ไปนำเสนอผลงาน ในการประชุมมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ประจำปี 2016

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะการใช้และการพูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

CONCERT IN ONE : We can. I can. เพราะรัก เราทำได้ “Be One with BIE”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนชาวไทยร่วมแรงร่วมใจต้านภัยมะเร็ง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนสวมสายรัดข้อมือ We can. I can. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคมะเร็ง กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง “บี้-สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว” กับคอนเสิร์ตที่มี ชื่อว่า CONCERT IN ONE : We can. I can. เพราะรัก เราทำได้ “Be One with BIE” โดยมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส และจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง One HD ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๒๒:๐๐ – ๒๓:๓๐ น.

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “การอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปลายฟ้า ชั้น 23 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด รวมทั้งสามารถบริหารยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยง จากการสัมผัสสารเคมีทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากร และสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคทฤษฎี อบรมวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปลายฟ้า ชั้น 23 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ภาคปฏิบัติ อบรมวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดโครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เรื่อง “ดูแลเต้านมอย่างไร ให้ปลอดภัยมะเร็ง” โดยมี นายแพทย์ชนินทร์ อภิวาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ตอบคำถามเรื่องโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์ “โพรเทคส์”

คุณศิริพรรณ พิษาภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับมอบผลิตภัณฑ์ “โพรเทคส์” สบู่ทำความสะอาดผิว ลดการสะสมของแทคทีเรีย จากบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำโครงการ “มือสะอาด ห่างไกลโรค” ร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดี ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สัปดาห์มะเร็งโลก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ เปิดงาน “สัปดาห์มะเร็งโลก” ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยจัดระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยปีนี้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “We can. I can” สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหารก่อมะเร็ง อาหารป้องกันมะเร็ง ให้คำปรึกษาปัญหาโรคมะเร็ง และจำหน่ายสายรัดข้อมือ (Wristband) เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมศิลปินดังรณรงค์ให้คนไทย
ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ๒๐๑๖

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำศิลปินดารา บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว และ เบน-เรวิญานันท์ ทาเกิด เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญชวนสวมสายรัดข้อมือ และลงนามโปสเตอร์ “We can. I can. รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย พลเอกประยุทธ์ เขียนข้อความรณรงค์ว่า “ขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง ตามคำแนะนำของแพทย์และสาธารณสุข ไม่มีใครรักเรา ดูแลเราได้ดีที่สุด นอกจากตัวเราเอง”

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
We can. T can.

ขอเชิญร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก โดยการใส่สายรัดข้อมือ (Wristband) ราคาอันละ 100 บาท
รายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถานที่จำหน่าย ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 NCI Shop อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลานจัดนิทรรศการรณรงค์ “สัปดาห์มะเร็งโลก” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานเลี้ยงสังสรรค์ “กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ และ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ ได้ให้เกียรติเปิดงาน และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในโอกาสเดียวกันรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ให้โอวาท และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานกีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดงาน “กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีการประสานงาน การวางแผนจัดการ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งทำให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนให้กำลังใจแก่กัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาต ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก คุณมังกร ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา พรีเซ็นเตอร์แชมพูฟอลเลส จากการทำแคมเปญร่วมสมทบทุนจากยอดซื้อสินค้าฟอลเลสทุกกล่อง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของผลิตภัณฑ์ขจัดปัญหาผมขาดหลุดร่วงฟอลเลส สำหรับสมทบทุนในการทำวิกผมผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “NCI ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” กิจกรรม NCI จอมขยับ “ตอน ๑๐๐ วัน ฉันจะเปลี่ยน”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “NCI ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” กิจกรรม NCI จอมขยับ “ตอน ๑๐๐ วัน ฉันจะเปลี่ยน” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในกลุ่มที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน หรืออ้วนลงพุง หรือมีปัญหาด้านสุขภาพจากการเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ตรวจก่อน เจอก่อน ผ่าก่อน หายก่อน

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้จัดทำโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ เปิดโครงการ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญให้หน่วยงานต่าง ๆ ออกบูธจัดกิจกรรมรณรงค์ สำหรับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ Theme “ตรวจก่อน เจอก่อน ผ่าก่อน หายก่อน” ในงานดังกล่าวด้วย

ท่านสามารถ Download แผ่นพับ มะเร็งท่อน้ำดี
"ตรวจก่อน เจอก่อน ผ่าก่อน หายก่อน" Click Download

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง “ดูแลเต้านมอย่างไร ให้ปลอดภัยมะเร็ง” ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

วิทยากรโดย นายแพทย์ชนินทร์ อภิวาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น.) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น *** สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. ๐๒ – ๒๐๒ – ๖๘๐๐ , ๐๒-๒๐๒๖๘๘๘ ต่อ ๒๒๔๐ , ๒๒๔๓
Download แผ่นพับ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุม 1st NUN - NCI Endoscopic Joint Meeting “Japanese Endoscopy : Art and Science”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารชั้นสูง ครั้งที่ ๑ (1st NUN - NCI Endoscopic Joint Meeting “Japanese Endoscopy : Art and Science”) ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาระบบทางเดินหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อวิจัยค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคด้านการส่องกล้องตามแบบฉบับของแพทย์ประเทศญี่ปุ่นสู่แพทย์ประเทศไทย และแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร แพทย์และพยาบาลที่สนใจจากประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว เขมร ญี่ปุ่น และไทย จำนวน ๑๒๒ คน โดยมีวิทยากร ภายใต้การนำของ Prof. Hidemi Goto จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จากโรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย ให้ความรู้ตลอดการประชุม

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานอาหารกลางวันสำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำอาหารกลางวันมาประทานสำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเลี้ยงพระ จำนวน ๓๙ รูป โดยมี คณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้ไปสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ จากนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ รวมทั้งอดีตผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ นายแพทย์กิติ จินดาวิจักษณ์ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี และ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประเมินสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ ๒

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้มาประเมินสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อต่ออายุ การรับรองกระบวนการคุณภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้สำรวจแบ่งออกเป็น ๔ ทีม ดังนี้

ทีมที่ ๑  นพ.สุรชัย         ปัญญาพฤทธิ์พงศ์  หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ
ทีมที่ ๒  พญ.ชุติวรรณ     วิวัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้เยี่ยมสำรวจ
ทีมที่ ๓  นางสาวจักษณา  ปัญญาชีวิน         ผู้เยี่ยมสำรวจ
ทีมที่ ๔  ภก.ปรมินทร์      วีระอันตวัฒน์      ผู้เยี่ยมสำรวจ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อม
ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานนำในการจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นให้บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อบรมหลักสูตร “การผ่าตัดมะเร็งเต้านม”(Oncoplastic Breast Surgery)

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง "Japanese Endoscopy Art and Science"

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ “๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘” โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอดีตผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๑,๐๙๗.๘๘ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) จากกลุ่มพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งชาติ รวมพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การเยี่ยมสำรวจภายใน : Internal Survey

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงเยี่ยมทบทวนหน้างานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นโอกาสพัฒนา แก่หน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม Walk Rally

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Walk Rally ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการ Re-Accreditation ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ อาทิ การนำองค์กร การบริหารความเสี่ยง การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๘ ฐาน ได้แก่ ฐาน IC ฐาน RM ฐาน HPH ฐาน HRD ฐาน ENV ฐาน Service Plan ฐานฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ และฐานกลุ่มงานโภชนศาสตร์

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

บุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ คุณวิลาวัลย์ เล้าสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คุณวิลาวัลย์ เล้าสกุล เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเทในการให้บริการผู้ป่วยเคมีบำบัดมาโดยตลอด ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับบุคลากรดีเด่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อไป

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ร้านค้าสวัสดิการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายหลากหลายชนิด ทั้งของที่ระลึก (NCI),  เสื้อ,
ผ้าพันคอ, หมอน, กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย, อาหารเสริมสุขภาพ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของอื่น ๆ อีกมากมาย
ที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI SHOP) ชั้น ๑ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

? เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันเสาร์เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
? ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ หรือ ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๘๘ ต่อ ๒๑๓๐

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม หวาน ดัน ใจ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทีมสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย (HPH) และกลุ่มงานโภชนศาสตร์
จัดกิจกรรม หวาน ดัน ใจ ให้กับบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี
ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Big Cleaning Day

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดงาน Big Cleaning Day และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการ Re-Accreditation ครั้งที่ ๒ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

คณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมพัฒนาคุณภาพ รณรงค์ให้บุคลากรทำกิจกรรม ๕ ส

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมพัฒนาคุณภาพ ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทำกิจกรรม ๕ ส ในหน่วยงาน เนื่องในสัปดาห์ ๕ ส ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ร่วมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการ Re-Accreditation ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ซ้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ได้ทำการซ้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ Re-Accreditation ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ิ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์ ประทานเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์  ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์
นำเงินประทานจำนวน  ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ในนามของ พ.ต.ท.หญิง เจษรินช์  โชติกลาง  มอบให้
แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้  โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เป็นผู้รับเงินประทานดังกล่าว  ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสมชาย  สมบูรณ์เจริญ  อาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Work Shop โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี ที่มาเข้าร่วมทำ Work Shop ในโครงการต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาควิชา ระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อวิจัยค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเททองหล่อพระพุทธดำรงนิราดูร

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธดำรงนิราดูร  หน้าตัก ๕๐ นิ้ว  ณ จังหวัดพิษณุโลก   เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นองค์พระประธานประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ลานปฏิบัติธรรม  ชั้น ๖  อาคารดำรงนิราดูร  เพื่อให้ผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  ได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจต่อไป

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สัมมนาเตรียมความพร้อมทีมเพื่อนำเสนอในการ Re - Accreditation ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมทีมเพื่อนำเสนอในการ Re-Accreditation ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ประธานและเลขานุการทีมพัฒนาคุณภาพของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซ้อมการรายงานข้อมูลความก้าวหน้า แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของทีมพัฒนาคุณภาพ ก่อนการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re-Accreditation) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ และ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้ผลงานจิตรกรรมภาพวาด รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมเป็นครั้งแรก

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดงาน “Pink Care…Breast Awareness ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลมะเร็งเต้านม” ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม ในโอกาสเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม โดยใช้สัญลักษณ์ “โบว์สีชมพู” แทนความห่วงใย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ใช้ผลงานจิตรกรรมภาพวาด รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมเป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วย ส่งภาพวาดเข้าประกวด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ได้แก่ บูธตรวจร่างกาย, บูธฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, นิทรรศการมะเร็งเต้านม, กิจกรรมเสวนากับแพทย์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ อีกทั้งยังมีนิทรรศการภาพวาด ประติมากรรม และสิ่งประดิษฐ์ จากศิลปินชื่อดัง นิว-นภัสสร ภูธรใจ, ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย, ดิว-อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และ นท พนายางกูร และบุคคลที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณอิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ผู้สร้างศิปะด้วยเส้นผม เพื่อสร้างความหวังให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ

เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ แห่งการล้างมือ และเพื่อร่วมรณรงค์ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “การล้างมือโลก” โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรม OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้มารับบริการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับบริจาคเงิน

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณชาญชัย และ คุณลำยอง ไกรฤทธิชัย พร้อมครอบครัว ได้มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้กับสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับ
และรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Breast Cancer Awareness Campaign 2558ิ

เนื่องในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม คุณอัมพรพิมพ์ วัชราภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากการจัดกิจกรรม Breast Cancer Awareness Campaign 2558 ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับนำไปใช้ในการวิจัยมะเร็งเต้านม โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ Quartier Parc, The EmQuartier กรุงเทพฯ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประธานการตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์
ประธานการตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์ ได้มาตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกรมการแพทย์ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประกวดภาพวาดโครงการ รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม

ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินใหม่ ศิลปินอาชีพ หรือศิลปินจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ขอเชิญร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการประกวดจิตกรรมภาพวาด
ภายใต้หัวข้อ "Pink Care...Breast Awareness ดูแล ใส่ใจ ห่างไกล...มะเร็งเต้านม"
รายละเอียดเพิ่มเติม

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบผลิตภัณฑ์ “โพรเทคส์ อินทิเมท”

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คุณศิริพรรณ พิษาภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจกรรมพิเศษ รับมอบผลิตภัณฑ์ “โพรเทคส์ อินทิเมท” จากบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำโครงการ “โพรเทคส์ อินทิเมท ปกป้องจุดซ่อนเร้น ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ทุกวัน” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย สำหรับนำไปใช้ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ บริเวณลานโอพีดี อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ิ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือ
เพื่อวิจัยค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น และเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy Center) โดยมี H.E. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพแรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นอกจากนี้ในวันเดียวกัน นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการ- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Prof. Hidemi Goto ประธานภาควิชาระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อวิจัยค้นหามะเร็ง ในระยะเริ่มต้น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข และ H.E. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานแสดงมุทิตาจิต วาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติมาร่วมงาน พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ ด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบเงินบริจาค และเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 220,000 บาท รวมเป็นเงิน 440,000 บาท และเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ จากคุณวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และครอบครัวพุฒิวิญญู ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพวาด ในโครงการ รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม

กำหนดส่งผลงาน : ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์ บำบัดโรคมะเร็ง) หรือ ที่หอศิลป์ตาดู สุขุมวิท 87 กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลที่ : คุณณวุฒิ งามสมสกุล 0 2669 8430 หรือ คุณเจษฎา อำภา 086 036 0760

ดาวโหลดใบสมัคร

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค”

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนความต้องการกำลังคนสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค” โดยมี คุณสุรพงษ์ ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ และ คุณศรีปัญญา วัชนาค หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง การกำหนดรายละเอียดข้อมูลภาระงาน เวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลัง (FTE) ให้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้แทนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์อัตรากำลังคนของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ คน

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมี คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ รุ่นที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องในพระราชดำริ ชุมชนบ้านน้ำทิพย์ จังหวัดเพชรบุรี และ สถานที่ปลูกป่าชายเลนบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการส่งเสริมบุคลากร ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและสำนึกถึงบทบาท ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)”

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้แทนพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำโดย คุณพรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร/คณะอนุกรรมการทำงานพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน ได้นำหมวกไหมพรมจากการจัดกิจกรรมถักหมวกไหมพรมเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งที่ได้รับผลกระทบจาการรักษา
ด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) ในโครงการ “ถักทอสายใย (CG Good Care)” จำนวน ๘๐๒ ใบ มามอบให้กับ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ หอผู้ป่วยมะเร็งสตรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยใช้ประโยชน์ต่อไป

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ ตอน สู้มะเร็ง”

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ คุณระพี อุทกะพันธุ์ ในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในการจัดโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ ตอน สู้มะเร็ง” โดยการรับบริจาคเงินผ่านร้านนายอินทร์ทั่วประเทศ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ด้อยโอกาส จำนวน ๒๒๒,๕๖๓ บาท พร้อมมอบหนังสือจากสำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ จำนวน ๘๐๐ เล่ม มูลค่า ๑๕๔,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ป่วยมะเร็ง/ ญาติ และในโอกาสเดียวกันได้จัดให้มีการพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยนักแสดงชื่อดัง คุณโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “สู้กับมะเร็งด้วยรักและความหวัง โดย คุณวิทวัส โลหะมาศ (คุณพ่อตุลย์) และกิจกรรม “โยคะหัวเราะ” โดย คุณเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่พักรักษาอยู่ในหอผู้ป่วยมะเร็งสตรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อีกด้วย

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “Pink Ribbon Charity” ครั้งที่ 9

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “Pink Ribbon Charity” ครั้งที่ 9 โดยมี คุณอัจฉรา อำพุช และทีมผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด แผนก Lingerie Salon ให้การต้อนรับ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณ ชั้น ๓ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ สำหรับโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุน การค้นคว้าวิจัย และพัฒนาตัวยารักษาโรคมะเร็ง เพื่อช่วยให้สตรีไทยห่างไกลจากโรคมะเร็ง นอกจากนี้ บริษัท เดอะมอลล์ฯ ยังได้ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒโนสถ มอบส่วนลดแพ็คเกจพิเศษในการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม Package Digital Mammogram with Ultrasound เมื่อซื้อสินค้าครบ ๒,๐๐๐ บาท ในแผนก Lingerie Salon ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ฯ ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมหลักสูตร “Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer”

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าโครงการอบรมหลักสูตร “Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer” ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อให้สูติ-นรีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ฝึกทักษะ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ Colposcopy ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมจัดระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๔ กันยายน ๒๕๕๘

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องในพระราชดำริ ชุมชนบ้านน้ำทิพย์ จังหวัดเพชรบุรี และ สถานที่ปลูกป่าชายเลนบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและสำนึกถึงบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรม “แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง” ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพดี และไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับมอบยาสีฟัน “คอลเกต โททอล โปรกัม เฮลท์”

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คุณศิริพรรณ พิษาภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับมอบยาสีฟัน จากบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำโครงการ “คอลเกต โททอล โปรกัมเฮลท์ ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ห่างไกลโรค” โดยได้มอบยาสีฟันให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยสำหรับใช้แปรงฟัน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ บริเวณลานโอพีดี อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ” รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๘ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาทศวรรษ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จาก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก”

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย คุณจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมพบอุบัติการณ์การเกิดมากเป็นอันดับ ๑ ในผู้หญิงไทย และเนื่องจากวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งเพื่อแสดงความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับ กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ประกอบกับปัจจุบันพบว่าหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม คือ มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับบุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฟรี จำนวน ๑๘๔ ราย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๒๒๑๕, ๒๒๐๕ ในวันและเวลาราชการ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานตาม Service plan สาขาโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานตาม Service plan สาขาโรคมะเร็ง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนเพื่อให้รับทราบปัญหาอุปสรรคจากการทำงาน เปิดโอกาสให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็น Best Practice จัดทำข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ของแต่ละเขตสุขภาพทั้ง ๑๒ เขต จำนวน ๓๐๐ คน นอกจากนี้ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการประชุมพร้อมมอบรางวัลให้กับเขตสุขภาพที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล คือ
๑. ผลงานดีเด่น “ภาพรวมการดำเนินงาน Service plan สาขามะเร็ง”
๒. ผลงานดีเด่น “ทะเบียนมะเร็ง”
๓. ผลงานดีเด่น “การคัดกรองมะเร็งต้นแบบ”

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประชุมความร่วมมือ ระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ Nagoya University Hospital

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ Nagoya University Hospital ซึ่งนำทีม โดย Prof. Hidemi Goto เรื่อง NUN – NCI Collaboration : Early Cancer Detection and Diagnosis ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การวิจัย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการ องค์ความรู้ และต่อยอดงานด้านวิจัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการประชุมจัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยมี คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ รุ่นที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องในพระราชดำริ ชุมชนบ้านน้ำทิพย์ จังหวัดเพชรบุรี และ สถานที่ปลูกป่าชายเลนบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและสำนึกถึงบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็งและการฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับตัวแทน อสม. และประชาชนในชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ เพื่อให้ห่างไกลโรคมะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดโครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เรื่อง “เรื่องน่ารู้...ความเสี่ยงมะเร็งกับการประกอบอาชีพ” โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ตอบคำถามเรื่องโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรม “พัฒนาสมรรถนะด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรม “พัฒนาสมรรถนะด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต” สำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ให้เกิดการบริการที่มีมาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดโครงการ "ส่งต่อความห่วงใยจากแม่...สู่ลูก" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ รับสมัครคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม พาลูกสาวที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
มาตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ฟรี จำนวน 184 ราย
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่งานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ชั้น2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ โทร.02 2026800 ต่อ 2215 หรือ 2205

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จัดกิจกรรม และเลี้ยงอาหารผู้ป่วยมะเร็ง

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง (อาสาสมัครประชาสัมพันธ์) พร้อมทีมงาน ในโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมี ศิลปินดารานักแสดง คุณบ๊อบบี้ วงสามบาทห้าสิบ คุณพิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ คุณเอ็ดดี้ เฮง จาก เซ็น...สื่อรักสื่อวิญญาณ มาให้ความบันเทิง ในวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหอผู้ป่วยมะเร็งสตรี อาคารวิเคราะห์บำบัดมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ ๘

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ” รุ่นที่ ๘ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี สำหรับโครงการจัดระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าว “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ นายแพทย์ธีรวุฒิ
คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถและผู้แทนเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ๒๕๕๘” ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ๒๕๕๘” เป็นโครงการที่บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ และหากมีการตรวจเป็นประจำจะทำให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “Wacoal Cares For Your Breast. Mammogram Saves Your Life.” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยวาโก้มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก HIS&HER เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้สะสมครบ ๑๒,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram and Ultrasound) รับสิทธิ์ตรวจแมมโมแกรม ๑ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการ ๒๕ แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี, โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี) กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสมุย
และสนามจันทร์), โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลกรุงเทพ) , โรงพยาบาลกรุงเทพไซน่าทาวน์, โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก,
ซึ่งสามารถเข้ารับบริการตรวจด้วยแมมโมแกรม ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร ๐ ๒๒๙๖ ๙๙๗๙เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ ๗

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ ๖

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ”
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา นครนายก โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มอบวิกผม และเสื้อชั้นใน สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา เขมนะสิริ และคณะ ประกอบด้วย
คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก คุณพันธ์พิไล ใบหยก คุณเกษสิริ ศิริภากรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม และอาจารย์ศศิพิมล แสงจันทร์ ได้นำวิกผม จำนวน ๙๖ อัน เสื้อชั้นใน จำนวน ๓๙๖ ตัว รวมมูลค่า ๖๒,๗๕๔ บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) มามอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยมะเร็งใช้ประโยชน์ โดยมีคุณสมจิตร ประภากร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหอผู้ป่วยมะเร็งสตรี อาคารวิเคราะห์บำบัดมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

บริษัท คัท แอนด์ เคิร์ล จำกัด มอบวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง และ บริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บริษัท คัท แอนด์ เคิร์ล จำกัด โดย คุณพิชัย อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมช่างผม ได้มามอบวิกผม และตัดซอยวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน ๑๐๐ อัน และ มอบเงินบริจาค จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรมพิเศษในวาระ Cut & Care ครบรอบ ๓๐ ปี ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหอผู้ป่วยสตรี อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Thai Cancer based"

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Thai Cancer Based” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำหรับการจัดอบรมเป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer based ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลมะเร็งของประเทศ รวมทั้งเพื่อจัดทำทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล และเมื่อมีการส่งต่อข้อมูลมารวมกันจะเกิดทะเบียนมะเร็งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ทำให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เกิดขึ้นบริเวณไหนของประเทศไทย นอกจากนี้ โปรแกรมยังช่วยในการจัดเก็บตัวชี้วัดของแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง และช่วยในการ ส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นทางเดินของผู้ป่วยในการส่งต่อว่าได้รับการดูแลรักษาอย่างไร เมื่อไร โดยขณะนี้มีผู้ใช้โปรแกรม Thai Cancer based จำนวน ๕๐ แห่ง จากทั่วประเทศ การจัดอบรมครั้งนี้จะทำให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ได้ทำการฝึกอบรม ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปครบทั้ง ๙๗ แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๐ คน จาก ๑๒ เขตสุขภาพ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รับบริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกฯ ผู้ป่วยมะเร็ง

ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รับบริจาคเส้นผมจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดทำวิกผม ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา โดยสถาบันมะเร็งฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท นิวราวัณ แฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด ในการนำเส้นผมไปผลิตเป็นวิก และได้มอบให้กับสถาบันมะเร็งฯ จำนวน ๒๐ อัน นอกจากนี้ยังร่วมบริจาควิกผมไนล่อน จำนวน ๔๐ อัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอขอบคุณบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในนามแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “โดฟ” ที่เป็นผู้จุดประกายให้เกิดแรงศรัทธาในการบริจาคเส้นผม และขอขอบคุณบริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มีจิตศรัทธาในการผลิตวิกผมให้ผู้ป่วย

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วย โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยมี คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานโอพีดี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักในคุณค่าของตนเอง สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับ ไปปรับเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมรายได้แก่ครอบครัว และพึ่งตนเองได้ โดยโครงการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพื่อสตรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภายใต้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ช่างทองหลวง)

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ ๔ และ ๕

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพ ระดับชาติ” โดยมี คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสื่อสาร ภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinator”

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinator” ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ เพื่อให้พยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีความสามารถ ในการประสานงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติได้ ตลอดจนมีทักษะ ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และสามารถพัฒนาระบบการส่งต่อได้เป็นอย่างดี

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดับเพลิงเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว”

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดับเพลิงเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว” โดยมี คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและลดผลกระทบจากอัคคีภัย และแผ่นดินไหว รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังนำผลที่ได้จากการฝึกอบรมไปวางระบบการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และสาธารณภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง” รุ่นที่ ๑๗
(Oncology Nursing Course) ิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านโรคมะเร็งในกลุ่มประชาคมอาเซียน” โดยมี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ASEAN Collaborative Training on Cancer ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๑๖๐ คน จาก ๙ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย ๖ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม ๒) หลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ๓) การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy สำหรับพยาบาล ๔) หลักสูตรพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ๕) หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผล ๖) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำทะเบียนมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละสาขา ได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีปัจจุบันจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย และยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง” รุ่นที่ ๑๗
(Oncology Nursing Course) ิ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง” รุ่นที่ ๑๗ (Oncology Nursing Course) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรทางการพยาบาล ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงด สูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๘ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยมี นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรม การจัดบอร์ดนิทรรศการเรื่องบุหรี่ การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ การจัดบอร์ดประกวดชิงรางวัล

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดโครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “ดูแลช่องปากอย่างไร...ห่างไกลมะเร็ง” โดยมี ทันตแพทย์หญิงกัทลี กิตติประสาร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมเตรียมความของทีมพัฒนาคุณภาพ
ก่อนการ Re Accreditation ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของทีมพัฒนาคุณภาพ ก่อนการ Re Accreditation ครั้งที่ ๒ ซึ่งการอบรมจัดในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และทีมนำด้านวิชาชีพ ทีมประสานบริการ ทีมนำเฉพาะด้าน ทีมนำด้านวิชาชีพ รวม ๒๔ ทีม

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มอบยาสีฟันให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำยาสีฟัน จากการจัดทำโครงการ “คอลเกต โททอล โปรกัมเฮลท์ ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ห่างไกลโรค”มามอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยสำหรับใช้แปรงฟัน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม World No Tobacco Day

ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

"คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย"

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ”

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ” รุ่นที่ ๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งจัดระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า จังหวัดชลบุรี

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทางโทรศัพท์

ตามที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เพื่อให้มีความทันสมัย สามารถรองรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ และได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นหมายเลข ๐๒ ๒๐๒ ๖๘๐๐ และหมายเลข ๐๒ ๒๐๒ ๖๘๘๘ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติทางโทรศัพท์ ขอให้ใช้หมายเลขดังกล่าวในการติดต่อ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดโครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เรื่อง “มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยร้ายที่ผู้ชายควรระวัง” โดยมี นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ตอบคำถามเรื่องโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ”

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการประสานงานการสื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธาน เลขา และสมาชิกทีมนำในแต่ละทีม ซึ่งจัดระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
ณ  บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม  

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ขอเชิญซื้อเสื้อการกุศล ออกแบบพิเศษ โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำรายได้มอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านซื้อเสื้อการกุศล ที่ออกแบบพิเศษโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับนำไปจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาเฉพาะอวัยวะ (Organ Specific Gamma Camera) พร้อมอุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก (Early Stage Detection) โดยเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะ ให้มีความไวและจำเพาะเจาะจงสูงต่อสิ่งผิดปกติ จึงทำให้ง่ายต่อการอ่านภาพ ช่วยลดความผิดพราด และยังทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดความเจ็บปวดจากการบีบเต้านมขณะตรวจ ทำให้สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติ และที่สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งมาตรวจได้
แบบเสื้อ และราคา
• เสื้อโปโล ราคาตัวละ ๔๐๐ บาท
• เสื้อยืด ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท
Size เสื้อ
• Size S = ๓๘นิ้ว
• Size M = ๔๐ นิ้ว
• Size L = ๔๒ นิ้ว
• Size XL = ๔๔ นิ้ว สถานที่จำหน่าย
• สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๔ ๗๐๓๙ หรือ ๐๒ ๓๕๔ ๗๐๒๕ – ๓๕ ต่อ ๑๕๐๙
• บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.๑๔๘๔
ผู้สนใจซื้อได้ในเวลาทำการ ! ด่วน..สินค้ามีจำนวนจำกัด

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติปิดให้บริการโทรศัพท์ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.

เนื่องด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการต่อผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพดี ซึ่งขณะนี้การติดตั้งระบบได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยช่างจะทำการปิดโทรศัพท์ เพื่อเชื่อมต่อระบบในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. และจากการปิดระบบโทรศัพท์ จึงทำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่สามารถติดต่อกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติทางโทรศัพท์ในวัน และเวลาดังกล่าวได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ พระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร รวมทั้งอดีตผู้บริหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสืบทอดประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดโครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน”  ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป  เรื่อง “เรียนรู้ สู้โรคร้าย มะเร็งปอด” โดยมี นายแพทย์อดิศักดิ์ ศรพรหม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ตอบคำถามเรื่องโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณมังกร ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา พรีเซ็นเตอร์แชมพูฟอลเลส ในการจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน เลิฟ” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี แชมพูฟอลเลส สำหรับสมทบทุนในการทำวิกผมผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับบริจาคเงิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค ในนาม นพ.พรมพันธ์ – ปัทมา พรมมาส จาก คุณภาโณฒม์ พรมมาส ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวที่น่ายินดี และภาคภูมิใจ สำหรับข้าราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานวันสถาปนาครบรอบ ๗๓ ปีกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ รูป ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง

• ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านวิจัย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นระดับนานาชาติ จากรางวัลรองชนะเลิศ Poster Award ผลงานวิจัย เรื่อง Organized Cancer Screening in Lampang Province, Thailand : Preliminary Results from A Pilot Implementation ในการประชุมวิชาการ The7th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, March 20-23 , 2014, Academia Sinica, Taipei, Taiwan รูป นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

• นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง ๒ ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่ตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล และสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ปรากฏแก่สังคมทั่วไป

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบ ๒ ทาง (Two Way Communication) ระหว่างคณะผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกระดับในองค์กร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการอบรม Cancer Registry สำหรับแพทย์

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม Cancer Registry สำหรับแพทย์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการทำทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง และระบาดวิทยาโรคมะเร็งในระดับพื้นฐานเบื้องต้น ให้แก่แพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และแพทย์ผู้สนใจ ให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคมะเร็งในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล มหากุศลนัดพิเศษ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล มหากุศลนัดพิเศษ ระหว่างทีมรวมใจ นำโดยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติ อดีตนักกีฬา ทีมชาติ ผู้ให้การสนับสนุน และเหล่าศิลปินดารา ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง แข่งขันกับ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์โลก ปี ๒๐๑๕ นำโดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ภายในงานก่อนการแข่งขันมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง คุณหนุ่ย อำพน ลำพูน และมีการจำหน่ายเสื้อการกุศลที่ออกแบบพิเศษ โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับนำไปจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา เฉพาะอวัยวะ (Organ Specific Gamma Camera) พร้อมอุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ซึ่งเป็นเครื่องแรก ของกระทรวงสาธารณสุข เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาเฉพาะอวัยวะ (Organ Specific Gamma Camera) เป็นเครื่องที่ใช้ เทคโนโลยี Molecular Breast Imaging (MBI) โดยอาศัยหลักการของ Metabolism ของเซลล์ที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งบริเวณเต้านม (Breast) ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจ ค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก (Early Stage Detection) โดยเครื่องนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นหา มะเร็งเต้านมให้มีความแม่นยำมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้เห็นรอยโรคหรือเซลล์มะเร็งเป็นจุดดำชัด (Dark Spot) ต่างจากเซลล์ปกติเมื่อถ่ายด้วยกล้องแกมม่า เพราะตัวเครื่องถูกออกแบบมาเฉพาะ ให้มีความไวและจำเพาะเจาะจงสูง ต่อสิ่งผิดปกติ จึงทำให้ง่ายต่อการอ่านภาพ ช่วยลดความผิดพลาด อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด จากการบีบเต้านมของผู้ป่วยขณะตรวจ ทำให้สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติ และที่สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งมาตรวจได้

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่ ร่วมพลังต้านภัยมะเร็ง”

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่ ร่วมพลังต้านภัยมะเร็ง” วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม Violet ชั้น ๙ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทุมธานี เพื่อให้กลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เกิดความตื่นตัวและตระหนักในการดูแลสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สามารถถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็งในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ปัญหาการป้องกันโรคมะเร็ง ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคมะเร็ง และให้ความสำคัญในการตรวจค้นหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาให้หายได้

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบยาสีฟัน “คอลเกต โททอล โปรกัม เฮลท์”

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบยาสีฟัน จากบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำโครงการ “คอลเกต โททอล โปรกัมเฮลท์ ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ห่างไกลโรค” โดยได้มอบยาสีฟันให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยสำหรับใช้แปรงฟัน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง “เรียนรู้ สู้โรคร้าย...มะเร็งปอด” ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

วิทยากรโดย นายแพทย์อดิศักดิ์ ศรพรหม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งปอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น.)
ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

***โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ***

สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ เค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทร. ๐๒ – ๓๕๔ – ๗๐๒๕ ต่อ ๒๒๔๑ , ๑๒๒๒

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว คุณวนิดา โชควาณิชย์พงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 5 วัน) สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยการให้คำปรึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดโครงการ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบต่าง ๆ และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เรื่อง “ผักพื้นบ้าน สมุนไพรไทย การแพทย์ผสมผสาน และผู้ป่วยโรคมะเร็ง” โดยมี ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ หัวหน้างานวิจัยสมุนไพร กลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบปัญหาความรู้เรื่องโรคมะเร็งได้ถูกต้อง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Course on Colposcopy

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Advance Course on Colposcopy HPV at a Crossroads” เพื่อพัฒนาความรู้แก่แพทย์ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นมาแล้ว ให้มีความรู้ และมีทักษะในการตรวจวินิจฉัย Colposcopy ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ นำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมี รศ.นพ.สมชัย นิรุตติศาสน์ ประธานชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบประกันสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการ “สนับสนุนเขตบริการลดระยะโรคมะเร็งเต้านมและปากมดลูก เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการสนับสนุนเขตบริการลดระยะโรคมะเร็งเต้านม และ ปากมดลูก เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างการพัฒนางานและขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จำนวน ๓๒๔ คน ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ ครบ ๖๔ ปี

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไปร่วมพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ ครบ ๖๔ ปี ณ สวนหลังวิหารโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบริจาคเงิน

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คุณศราวุธ แก้วประดับ พร้อมด้วย คุณปราบ (ยุทธพิชัย) คุณตี้ (สมเจตน์) จากรายการปลดหนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ สี ในนาม “ศิษย์หลวงปู่ต๊าด วัดด่านเงิน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้บริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการฯ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

มอบเส้นผมเพื่อทำวิกฯ ผู้ป่วยมะเร็ง

ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รับบริจาคเส้นผมจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดทำวิกผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา ขณะนี้สถาบันฯ ได้ส่งมอบเส้นผม ครั้งที่ ๑ ให้กับบริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอขอบคุณบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในนามแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “โดฟ” ที่เป็นผู้จุดประกายให้เกิดแรงศรัทธาในการบริจาคเส้นผมในครั้งนี้ และขอขอบคุณบริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มีจิตศรัทธาผลิตวิกผมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการบริจาคเส้นผม สถาบันฯ ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษสำหรับประชาชน
เรื่อง “ผักพื้นบ้าน...สมุนไพรไทย การแพทย์ผสมผสาน และผู้ป่วยโรคมะเร็ง”

วิทยากร ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ หัวหน้างานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สำรองที่นั่ง และ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทรศัพท์ 02–354–7025 – 28 ต่อ 1222 , 2241
ลงทะเบียน เวลา 09.30 น.

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องให้ความอบอุ่น

เนื่องในวันมะเร็งโลก คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น ๕๗ หมู่ไก่ฟ้า) ได้นำ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องให้ความอบอุ่น จำนวน ๒ เครื่อง รวมมูลค่า ๔๗๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ให้คนไทยตรวจคัดกรองมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ นำทีมศิลปินแกรมมี่ ได้แก่ ซีดี-กันต์ธีร์ ปิติธัญ และเชอรีน-ณัฐจารี หรเวชกุล เข้าติดเข็มสัญลักษณ์วันมะเร็งโลก 2015 (World Cancer Day 2015) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี ให้กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็ง เพราะหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะทำการรักษาได้ผลดี และยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชาชนชาวไทยได้อีกด้วย

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชูคอนเซปต์ “มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา”
รณรงค์เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ เปิดโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015” (World Cancer Day 2015) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ลานปาร์ค ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ นำมาสู่ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันโรคมะเร็งและเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดงานว่า สำหรับ กิจกรรมโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2015” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Cancer : Not beyond us (มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา) โดยมี 4 ประเด็นสำคัญในการรณรงค์ ได้แก่ 1..สุขภาพดี เราเลือกได้ 2..มะเร็งค้นหาได้ 3..มะเร็งรักษาได้ เข้าถึงได้ 4. เป็นมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการวันมะเร็งโลก 2015 ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง, การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น, รวมถึงสิทธิในการรักษาโรคมะเร็งของคนไทย ให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี..!! โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Color Art บรรเลงงานศิลป์ เนื่องในวันมะเร็งโลกโดยผลงานศิลปะชิ้นดังกล่าวจะนำไปจัดแสดงหรือประมูลต่อไป กิจกรรม Charity กับศิลปินชื่อดังที่มาร่วมจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์วันมะเร็งโลก และรับเข็มกลัดวันมะเร็งโลก เพื่อนำรายได้ ไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมทั้ง มีการแชร์ประสบการณ์จากผู้ป่วย ที่เป็นโรคมะเร็ง และสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ เนื่องจากมีการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดี มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, ซีดี-กันต์ธีร์ ปิติธัญ, อ้น-กรกฎ ตุ่นแก้ว และเชอรีน-ณัฐจารี หรเวชกุล นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล และองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ เป็นวันมะเร็งโลก” เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง ซึ่งองค์กรจากภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ตามหัวข้อการรณรงค์ของแต่ละปี โดยในปีนี้มีหัวข้อการรณรงค์ว่า Cancer : Not beyond us : มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา สำหรับสถานการณ์ ปัจจุบันของการรักษาโรคมะเร็ง คือ ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อโรคมีการลุกลาม หรืออยู่ในระยะท้าย ทำให้ยากต่อการรักษา แม้มะเร็งเป็นโรคที่ไม่สามารถตรวจคัดกรองได้ในทุกอวัยวะ แต่มะเร็งที่เป็นปัญหา ของคนไทย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่สามารถตรวจคัดกรอง และพบโรคในระยะก่อนเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นทุกคนควรให้ความสนใจในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง”

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานอีเดน ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ ทีมชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ ๑ เข้ารับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการส่งผลงาน “จากผลงานการคิด Application บนมือถือ วิธีการตรวจมะเร็งเต้านม ถ้าเจอ จะไปรักษาที่ไหน ผ่าน Application บนมือถือ” เข้าร่วมประกวด และในโอกาสเดียวกัน นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ให้แก่ ทีมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ จากผลงาน “การรณรงค์การตรวจเต้านมง่าย ๆ คลำสบาย ด้วยหุ่นเชิดไทย” พร้อมด้วย นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ให้แก่ ทีมวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก ในผลงาน “รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านม จากการคิดผลิต เสื้อใน ช่วยคัดกรอง ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง” และ นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัย มอบรางวัลชมเชย ให้แก่ ทีมวิทยาลัย บรมราชชนนี อุดรธานี ในผลงาน “รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านม” และ ทีมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากผลงาน “รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านม Start to stop มะเร็งเต้านม หยุดได้ ถ้าคุณเริ่ม กับการผลิตหนังสั้น” หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกับ คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ รวมทั้ง คุณสุรศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากก ลุ่มประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มประเทศอาเซียน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามโครงการประชุมวิชาการความร่วมมือทางการแพทย์อาเซียน (ASEAN Medical Academic Collaboration) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการแพทย์ ให้เกิดความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำอาหารมาเลี้ยงผู้ป่วย
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำอาหารมาเลี้ยงผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน ๒๐๐ คน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๓๙ รูปเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558 จากผู้บริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

งานเลี้ยงสังสรรค์ “กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ “กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ได้ให้นโยบาย และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปี

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

งานกีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดงาน “กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีการประสานงาน การวางแผนจัดการ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งทำให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนให้กำลังใจแก่กัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “งานปีใหม่ผู้ป่วยมะเร็ง”

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ iCare Thailand ได้จัดกิจกรรม “งานปีใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง” ณ บริเวณหอผู้ป่วยมะเร็งสตรี ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีศิลปิน โจนัส คริสตี้ และบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาร่วมให้กำลังใจ และสร้างความบันเทิง นอกจากนี้ภัตตาคารบลูเอเลเฟ่น ยังได้นำอาหารมามอบให้กับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทุกคน

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

รับบริจาคเงิน

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาก คุณวีระพงษ์ นิราศรพ และพนักงาน บริษัทเบนทเลอร์ ดิสทริวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณลำยอง ไกรฤทธิชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องโรคมะเร็งแก่ผู้ร่วมบริจาค เพื่อให้นำความรู้ไปดูแลสุขภาพของตนเอง และผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ ๑๔

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ และ นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยและหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งโครงการจัดในวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งตับ การแสดงชิ้นเนื้อมะเร็งตับ อาหารก่อมะเร็ง อาหารป้องกันมะเร็ง และให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาไวรัสตับอักเสบ บี แก่ประชาชนทั่วไปฟรี ซึ่งหากพบผู้ป่วยจะให้คำแนะนำเพื่อการรักษาอย่างถูกวิธี ก่อนที่จะมีอาการเรื้อรังและลุกลามไปเป็นมะเร็งตับ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

รับบริจาคหมวกไหมพรม

คุณวนิดา โชควาณิชย์พงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ และ คุณสมศักดิ์ วงศานราธิป รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบหมวกไหมพรม จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหอผู้ป่วยมะเร็งสตรี ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

การถ่ายทอดสด “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ”

“๑๐ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ทีมแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ได้ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ในการถ่ายทอดสด “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ตลอดรายการ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อดีตผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

รับบริจาคเงิน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากคุณแม่อารีย์ มุ่งประสิทธิชัย เพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ “พระพุทธดำรงนิราดูร” และลานปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยได้กราบไหว้บูชาเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจระหว่างเข้าสู่การรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน มะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “National Strategies to Nationwide Cancer Care” หรือ “จากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง” โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ ๑๙ – วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษสำหรับประชาชน เรื่อง “อยู่อย่างไรกับมะเร็ง” โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งผู้ใกล้ชิดให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคมะเร็ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงาน “มหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม” ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถ.รางน้ำ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และหน่วยงาน ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดงาน “มหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม” ครั้งที่ ๑๓ ที่ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถ.รางน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ ต่อต้านมะเร็งเต้านมทั่วโลก (Breast Cancer Awareness Month) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สตรีเห็นความสำคัญ ในการดูแลเต้านมตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม โดยใช้สัญลักษณ์ “โบว์สีชมพู” แทนความห่วงใย

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง อยู่อย่างไร กับมะเร็ง
โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 21 พศจิกายน 2557 เวลา 9.00-10.30 น.
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ดาวโหลด รายละเอียด

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

วันรณรงค์ล้างมือโลก

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้  “เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการณรงค์ล้างมือโลก”
และเพื่อสนับสนุนนโยบายขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับตระหนัก และเห็น
ถึงความสำคัญของการล้างมืออย่างต่อเนื่อง และถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อเป็นการป้องกัน และลด
การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงได้จัดงานรณรงค์ล้างมือขึ้นในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอผู้ป่วยมะเร็งสตรี ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีเปิดโครงการ “การจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการ
Establish Quality of Life Care Unit In 16 DMS Hospitals”

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการ Establish Quality of Life Care Unit In 16 DMS Hospitals” ภายใต้โครงการจัดรูปแบบการบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย ของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วย

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

งานแถลงข่าว การใช้ Oncothermia รักษามะเร็ง ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียน

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แถลงข่าว การใช้ Oncothermia รักษามะเร็งครั้งแรก ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เครื่อง Oncothermia เป็นเครื่องให้ความร้อนระดับปานกลาง ที่มีการนำมาใช้งานจำนวนมาก ในต่างประเทศ ทั้งประเทศในแถบทวีปยุโรป และเอเชีย สำหรับในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทย มีการนำมาใช้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นแห่งแรก โดยได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชน สำหรับการใช้เครื่องฯ ขณะนี้เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ควบคู่กับการให้ยาเคมีบำบัดในการรักษาผู้ป่วย มะเร็งเต้านม ระยะที่ ๓ และมะเร็งตับระยะที่ ๓ - ๔

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบริจาคเต้านมเทียม

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ คุณรัตนธร ลิมป์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด CRS พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้มามอบเต้านมเทียมทำมือคุณภาพดีพร้อมชุดชั้นในดัดแปลง จำนวน ๗๐๐ เต้า จากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาส ครบ ๘๒ พรรษา ร่วมกับบริษัท ไอ ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “The Queen of Thailand : แม่ผู้ให้” ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมี คุณวนิดา โชควาณิชย์พงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นแห่งปี “รางวัลไทย” ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗ “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น)

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น) จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการนำเสนอผลงาน นวัตกรรมการค้นหาภาวะข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยฯ และหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ พร้อมทีมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีเปิดโครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาส พบกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นกำลังใจให้แก่กัน ได้รับความรู้และนำทักษะที่ได้รับไปปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง มาให้ความรู้
ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลาน โอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรง- นิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

การประกวดออกแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ
"โครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม"
ชิงถ้วย และ เงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

สมัครได้ที่วิทยาลัยพยาบาลของตนเอง หรือสามารถดาวน์โหลดผ่าน
www.nci.go.th หรือ www.wacoal.co.th

ดาวโหลดเอกสารการสมัคร Click

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดสัปดาห์ ๕ ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานดาดฟ้า ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์ ๕ ส และ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานดาดฟ้า ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาด และมีการจัดระเบียบ โดยนำหลักเกณฑ์ ๕ ส มาใช้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำความสะอาดให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เกิดความสะอาด สวยงาม และมีความสะดวก ในการปฏิบัติงาน

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร
“การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ๑๖”
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตร และเป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง” รุ่นที่ ๑๖ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมการแพทย์ สังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดภาคเอกชน และพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ Service Plan จากโรงพยาบาลระดับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนจากเขตบริการสุขภาพที่ ๑-๘ และ ๑๐-๑๒ จำนวนทั้งสิ้น ๙๓ คน

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็ง
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เปิดงาน “แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา รวมทั้งเพื่อให้แม่ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการตรวจค้นหามะเร็ง ในระยะเริ่มต้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มคุณแม่สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งที่บ้านพักคนชรา โดยได้จัด รถเอกซเรย์เต้านมหรือรถแมมโมแกรมเคลื่อนที่ ไปให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มคุณแม่ที่มีรายได้น้อย ซึ่งกลุ่มนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้จัดบุคลากรไปให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเบื้องต้นแก่นักเรียน ที่โรงเรียนราชาธิวาส กรุงเทพฯ เพื่อให้ลูกกลับไปใส่ใจดูแลสุขภาพของแม่ที่บ้าน และยังเป็นการสร้างนิสัยห่วงใยใส่ใจดูแลสุขภาพที่ดีแก่ตนเอง และคนในครอบครัวตั้งอยู่ในวัยเด็ก

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (อ.ก.พ.ร.ฯ) มาตรวจประเมินสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน (อ.ก.พ.ร.ฯ) ได้มาตรวจประเมินสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินรางวัล ในการส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เรื่อง “นวัตกรรมการค้นหาภาวะ ข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม” เพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ “เรารักตับ” เนื่องในวันรักตับโลก

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “เรารักตับ” เนื่องในวันรักตับโลก ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานโอพีดี ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งตับ การแสดงชิ้นเนื้อมะเร็งตับ แสดงอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารก่อมะเร็ง และให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี แก่ประชาชนฟรี ซึ่งหากพบผู้ป่วยจะให้คำแนะนำเพื่อการรักษาอย่างถูกวิธี ก่อนที่จะมีอาการเรื้อรังและลุกลาม ไปเป็นมะเร็งตับ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การดับเพลิงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว”
ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว”
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะทำให้สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ญาติ ประชาชน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากร
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน ๓๐๐ คน

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

ในโครงการ “อบรมสูตินรีแพทย์ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการใช้กล้อง Colposcopy และการรักษาโรคด้วย LEEP” (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้โครงการอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมการแพทย์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “อบรมสูตินรีแพทย์ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โดยการใช้กล้อง Colposcopy และการรักษาโรคด้วย LEEP” (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้โครงการอาเชียน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของปากมดลูก โดยการใช้
Colposcope และการรักษา Cervical Intraepithelial Neoplasia ให้แก่สูตินรีแพทย์ในประเทศไทย
และสูตินรีแพทย์จากต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน  ๖๕ คน
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบริจาคเงิน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณโสภา พิมพ์ศิริพานิช
พร้อมครอบครัว ในนาม โฮอี้ สคาร์ฟ ร่วมกับ คุณทับทิม มัลลิกา หลีกภัย โดยได้จัดทำผ้าพันคอ โฮอี้
จำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้มอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกที่ยากไร

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จัดการประชุมวิชาการโภชนาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1
เรื่องความ"ความก้าวหน้าด้านโภชนาการโรคมะเร็ง"
26-27 มิถุนายน 2557
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สมัครทาง www.kmnci.com
สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จัดอบรมหลักสูตร “Basic Cancer Registry and Epidemiology”
วันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญ Raise taxes on tobacco
หรือ “บุหรี่ : ภาษีเพิ่ม คนตายยิ่งลด” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งในงานจัดให้มี นิทรรศการความรู้ เรื่อง พิษภัย
ของบุหรี่ การให้บริการทางการแพทย์ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี และจัดบอร์ดประกวดชิงรางวัล
เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ เกิดความตระหนัก
มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้คำขวัญ Raise taxes on tobacco
หรือ “บุหรี่ : ภาษีเพิ่ม คนตายยิ่งลด” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งในงานจัดให้มี นิทรรศการความรู้ เรื่อง พิษภัย
ของบุหรี่ การให้บริการทางการแพทย์ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี และจัดบอร์ดประกวดชิงรางวัล
เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ เกิดความตระหนัก
มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และค่านิยมในการงดสูบบุหรี่ ซึ่งจะนำไปสู่การมีภาวะสุขภาพที่ดี และปลอดภัยจากโรคมะเร็ง
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •