สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
คลิกรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาค
เช่าบูชาองค์วัถุมงคล พระพุทธดำรงนิราดูร พระประธานประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินงานสร้างพระประธาน ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขนาดหน้าตัก ๕๐ นิ้ว เรียกพระนามตามชื่ออาคารหลังแรกของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "ดำรงนิราดูร" หมายถึงปราศจากความโศกเศร้าอาดูรตลอดไป
มาเป็นพระนาม "พระพุทธดำรงนิราดูร"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาค เช่าบูชาองค์วัตถุมงคล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำมาใช้ในการจัดสร้างพระประธาน ลานปฏิบัติธรรม รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
ติดต่อสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น ๕ ตึกดำรงนิราดูร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร๐๒ ๒๐๒๖๘๐๐ ต่อ ๑๕๐๗, ๐๒ ๖๔๔๖๗๕๑
ชื่อบัญชี พระพุทธดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่บัญชี ๐๒๖ - ๔๕๕๗๓๑ - ๐ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
แฟกซ์ ๐๒ ๖๔๔๖๗๕๑
ผู้สั่งจองจะได้รับการติดต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรับวัตถุมงคลหลังพิธีพุทธาภิเษก
• รายละเอียดโบว์ชัวร์พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธดำรงนิราดูร
• รายละเอียดโบว์ชัวร์การสั่งจองพระ คลิก

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน “สุขสำราญ เบิกบานฤทัย สวัสดีปีใหม่ 2562” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กีฬาสีสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมวิชาการ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง ในหัวข้อ “ผักสดปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลมะเร็ง” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ รวมทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของอาหารปนเปื้อนสารพิษ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาต

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกปะการังเทิดไท้องค์ราชัน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่ปลูกปะการัง ภายใต้กิจกรรม “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 50 ปี เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกปะการังเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คนภาคกลาง ร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 4

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการกับอาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการกับอาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางการพยาบาลด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางการพยาบาลด้านโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการทำวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ผลรางวัลภาพยนต์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 มะเร็ง 5.0 FREE CANCER , CANCER FREE

ผลรางวัลภาพยนต์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 มะเร็ง 5.0 FREE CANCER , CANCER FREE วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ . รางวัลชนะเลิศ "เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไป"
VDO Clip ชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานโดย ศิวศิษฎ์ พลดงนอก
VDO Clip รองชนะเลิศอันดับ 1
VDO Clip รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

>>ภาพงานรับรางวัล

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI SHORT FILM AWARD 2018

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “มะเร็ง 5.0 Free Cancer, Cancer Free” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง Thai run for world cancer day

“วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคที่คร่าชีวิตประชากรโลกสูงเป็นอันดับต้นๆของสาเหตุการเสียชีวิต และ เนื่องในวันมะเร็งโลก วันที่ทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมพลังกันแสดงออกถึงความสำคัญในการต้านมะเร็ง และทำให้โลกไร้มะเร็งในที่สุด ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://www.runlah.com/events/c/wcd19

• --------------------------------------------------------------------------------- •

MOU signing ceremony between NCI, Thailand and NCC, Japan

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย Dr.Hitoshi Nakagama, President, National Cancer Center, ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมต่อต้านการทุจริต

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดสัปดาห์รณรงค์วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์รณรงค์วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง เมนูอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 และครบรอบ 50 ปี NCI

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครบ 50 ปี ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดตัว “ชมรม NCI เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานเปิดตัว “ชมรม NCI เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน ณ บริเวณรอบสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI ยินดีพยาบาลภูฏานจบหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาล จากโรงพยาบาล Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (JDWNRH) ประเทศภูฏาน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็ง 1 เดือน รุ่น 2 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI พร้อมใจ “หิ้วปิ่นโต No ถุงพลาสติก”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์ “หิ้วปิ่นโต No ถุงพลาสติก” เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าภายในศูนย์อาหารสวัสดิการ โดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการที่นำปิ่นโต NCI หรือภาชนะของตนเองมาใส่อาหาร ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งที่ 14

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14” โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI จัดประชุม Teleconference เตรียมความพร้อมประชุม 7+1 สัญจร

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Teleconference เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการบูรณาการ งานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมตัดสินประกวดคลิปวีดิโอ งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คุณภาพ ยุค 4.0 เพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน : Quality 4.0 for Sustainable Health Care” โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคารสันทนาการ ชั้น 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒโนสถ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Oncoplastic conference เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ให้แก่ศัลยแพทย์ทั้งในประเทศและประเทศในประชาคมอาเซียน โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลวัฒโนสถ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (4เดือน) รุ่นที่ 3 ในโอกาสฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ส่งมอบสื่อความรู้เรื่องโรคมะเร็ง แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ (รก.) เป็นตัวแทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งมอบสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง สำหรับการรณรงค์ “10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” ให้แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักอนามัย เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือ จัดกิจกรรม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” 8 สนาม 8 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บริรักษ์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบบริหารและบริการแบบประคับประคอง และระบบบริการด้านดนตรีบำบัด โดยมีนายแพทย์วีร์ ฉายากุล แพทย์เวชปฏิบัติ กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และนางสาวเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

CPG โรคมะเร็งหลอดอาหาร

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษา ทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งหลอดอาหาร ครั้งที่ 3 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI ต้อนรับพยาบาลภูฏานศึกษาดูงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับพยาบาลจากโรงพยาบาล Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (JDWNRH) ประเทศภูฏาน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพยาบาลเคมีบำบัดและรังสีรักษา ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้านรังสีการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้านรังสีการแพทย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (4 เดือน) รุ่นที่ 2 ในโอกาสฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุ 3rd HA Re-Accreditation

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 3rd HA Re-Accreditation จากคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมและทุนทรัพย์สำหรับการทำวิกผม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมและทุนทรัพย์สำหรับการทำวิกผม จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณใหม่–ดาวิกา โฮร์เน่ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ผ่านรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ซึ่งออกอากาศทางช่อง 28 ภายใต้หัวข้อ “การรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม” พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม ตัวอย่างผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง และอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง ณ ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตรียมพร้อมรับ Re-acc.3

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสำรวจ Reaccreditation 3 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่องควบคุมการระงับปวดด้วยตนเอง (PCD) เพื่อใช้ประโยชน์ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับมอบวิกผมเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมจากโครงการวิ่งการกุศล “Hairworld Run 2018 วิ่งเพื่อผม” จัดโดยบริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัด เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดทุนทรัพย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดตัวชมรมเดินวิ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI WALK & RUN TEAM)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดตัวชมรมเดินวิ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI WALK & RUN TEAM) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติใส่ใจการออกกำลังกาย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน ในการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI HA Walk Rally 2018 Toward Reaccreditation 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม HA Walk Rally 2018 Toward Reaccreditation 3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสำรวจ Re-acc.3 ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาวางแผนเรื่องการปรับปรุงห้องผ่าตัด

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมศัลยกรรม ร่วมประชุมปรึกษาวางแผนเรื่องการปรับปรุงห้องผ่าตัด กับนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทั้งได้มอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่7/2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม” ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 ตุลาคม 2561 ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านโรคมะเร็งเต้านม การรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง รวมถึงสาธิตและฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้คำปรึกษาปัญหาเต้านม เพื่อกระตุ้นเตือนสตรีไทยมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI “รณรงค์การล้างมือ ประจำปี 2561”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์การล้างมือ ประจำปี 2561” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ และช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI ยินดีพยาบาลภูฏานจบหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็ง

ายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาล จากโรงพยาบาล Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (JDWNR) ประเทศภูฏาน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็ง ระยะสั้น 1 เดือน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการดูแลแบบประคับประคอง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI มุ่งเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ทีมงานศัลยกรรม ทีมงานวิสัญญี และทีมงานพยาบาล เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการส่องกล้องและการผ่าตัดให้แก่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม Re-Acc.3 ด้านระบบยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดสัมมนา “เตรียมความพร้อม Re-Acc.3 ด้านระบบยา” โดยมีเภสัชกรหญิงบุษรา วาจาจำเริญ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (รก.) นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล (รก.) และบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกันกำจัดขยะ ภาชนะ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Bye Bye Plastic Bag on 1st October,2018

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าและยกเลิกใช้ถุงพลาสติก Kick off พร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (Bye Bye Plastic Bag on 1st October,2018) โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(รก.) นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล (รก.) และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยโรคมะเร็งเต้านม และใส่ใจดูแลสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ ในงาน “Wacoal Pink Ribbon Charity Concert” ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เกษียณอย่างภูมิใจ NCI 50 ปี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 “เกษียณอย่างภูมิใจ NCI 50 ปี” โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

The Best Performance DMS Reform Award 2018

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ผลการดำเนินงานปฏิรูปดีเด่น The Best Performance DMS Reform Award 2018 จากผลงาน NCI SUCCESS STORY : NATIONAL COLORECTAL CANCER SCREENING PROGRAM FROM “The Best of The Best” To “The Best of The Most” ในการสัมมนาวิชาการการปฏิรูปกรมการการแพทย์ก้าวแรกสู่การแพทย์ 4.0 ซึ่งจัดโดยสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

นางพัชรี เจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมเสวนาเวที สช.เจาะประเด็น

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสวนาเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2561 ในหัวข้อ “กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และแนวทางป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง พร้อมเตรียมนำประเด็นความรู้เท่าทันด้านสุขภาพเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมบองมาร์เช่ มาร์เก็ต ประชานิเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับพยาบาล จาก JDWNR Hospital Thimphu Bhutan

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับพยาบาล จาก JDWNR Hospital Thimphu Bhutan ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพยาบาลเคมีบำบัดและรังสีรักษา ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การใช้เครื่องมือคุณภาพกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่4

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรม "การใช้เครื่องมือคุณภาพกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4" โดยมีทีมนำทางคลินิก เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/โครงการ สาขาโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ สาขาโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562-2565 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

CPG โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการ ศึกษา ทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้ทรงวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรม “High Alert Drugs และ Antiplatelets and Anticoagulants”

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมพัฒนาระบบยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรม “High Alert Drugs และ Antiplatelets and Anticoagulants” เพื่อทบทวนข้อมูลยากลุ่ม High Alert Drugs และ Very High Alert Drugs แก่พยาบาลและเภสัชกรในการเฝ้าระวังการใช้ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ บัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมรักษ์สุขภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็ง ตัวอย่างเมนูอาหาร ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง และอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง พร้อมทั้งแจกสื่อความรู้เรื่องโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ใน"มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี“ ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Service Plan Sharing

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมอภิปรายในงานการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ Service Plan Chronic Care & Service Plan Health System (สาขามะเร็ง) นอกจากนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน Poster presentation โดยนางกุลนภา บุญมากุล และนางโชติรส วงศ์สายเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ ในการประชุมฯด้วย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคและอาหารกลางวัน

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบเงินบริจาคและอาหารกลางวันสำหรับผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จากตัวแทน ภัตตาคาร Blue Elephant ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ให้แก่พนักงานของบริษัทไทยวาโก้ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ บรรยายพิเศษ เรื่อง"รู้ทันมะเร็งเต้านม" พร้อมทั้ง Work Shop การตรวจเต้านมด้วยตนเอง จากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ณ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม “ประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการคัดกรองมะเร็งเต้านมของประเทศไทย” เพื่อปรึกษาหารือและร่วมทำประชาพิจารณ์ ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการตรวจหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การดูแลและป้องกันรังสีจากผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันรังสี จากผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์” โดยมีรองศาสตราจารย์มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักปรมาณูเพื่อสันติ บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี พบปะพูดคุยกับนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีมอบรางวัลในโครงการ “เอวลดได้สุขภาพ เอวเกินได้โรค”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด ในโครงการ “เอวลดได้สุขภาพ เอวเกินได้โรค” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานทีมสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย (HPH) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมุ่งสู่สุขภาพดี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมเข้านิเทศงานแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ.2561 ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดในโครงการ
NCI SHORT FILM AWARD 2018
หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร . ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง . การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างกำลังใจ สร้างความตระหนักรู้ มะเร็งรู้ก่อนรักษาได้ . ผลงานรูปแบบภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 ตุลาคม 2561 . ติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร www.nci.go.th . Facebook: TVBURABHA www.TVBURABHA.com , สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-158-6122 ต่อ 616 Email : event@tvburabha.com

รายละเอียดและใบสมัครโครงการประกวดหนังสั้น
ดาวโหลดใบสมัคร File Word

• --------------------------------------------------------------------------------- •

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในร.9

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ศึกษาดูงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ดร.ปานตา อภิรักษ์นภานนท์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลเลิดสิน และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 4 เดือน) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การดูแลความผาสุกที่บ้าน : แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านโรคมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ในกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ซึ่งจัดโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCD Forum 2018

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านโรคมะเร็ง ในมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 “Together, Let’s beat NCD : ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs” เพื่อนำเสนอนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมความรู้

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

บุคลากร NCI ใส่ใจตรวจเต้านมตนเอง

ทีมสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย (HPH) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “บุคลากร NCI ใส่ใจตรวจเต้านมตนเอง” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต้านม โดยมีการบรรยาย เรื่อง“เช็คมะเร็งเต้านม ภัยเงียบใกล้ตัว” และฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จากแพทย์-พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Thai cancer Based”

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Thai cancer Based” โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ประกอบด้วยสถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิดหนัง สถาบันทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมเข้าพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับจิตอาสา ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คนภาคกลางร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการ คนภาคกลางร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 3 โดยมีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี...แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 ราย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ลาน OPD อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรและผู้รับบริการ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลาน OPD อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อม

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 (ภาคทฤษฎี) เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและลดผลกระทบจากอัคคีภัย และแผ่นดินไหว พร้อมทั้งฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะทำงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาร่างเอกสารหลัก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา ร่างเอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย "การแก้ปัญหา ป้องกัน และควบคุมมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างมีส่วนร่วม“ โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เข้าร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งจะมีผลนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมสุชน 2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มหกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2561

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดมหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดมหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย 5ส. เพื่อพัฒนาองค์กร การประกวดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงาน ที่มีการทำ 5ส. ดีเด่น และกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery) รุ่นที่ 9, หลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์ (BIRADS) รุ่นที่ 9 และหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer รุ่นที่ 9 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมเต้นซุมบ้า

คณะทำงานทีมสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย (HPH) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมเต้นซุมบ้า เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มุ่งสู่สุขภาพดี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน 100 ปี การสาธารณสุข

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านโรคมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" โดยมีการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สาธิตเมนูอาหารต้านมะเร็ง และสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พร้อมทั้งแจกชุดตรวจ Fecal Occult Blood Test ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง

นางสาวอสิลา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อทบทวนตัวชี้วัด และแนวทางในการเก็บตัวชี้วัดการพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ONE DAY IN HIPEC SURGERY

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “ONE DAY IN HIPEC SURGERY” เพื่อให้ความรู้แก่ศัลยแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด เกี่ยวกับการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายในช่องท้อง และให้ยาเคมีบำบัดอุณหภูมิสูงระหว่างผ่าตัด ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Observational Training for radiotherapy staff

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ Miss Sonam Choki และ Mr. Dorji Wangchuk จาก JDWNR Hospital, Thimphu, Bhutan ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรรังสีรักษาสำหรับเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “มะเร็งตับสำหรับประชาชน” ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน โดยมี นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งตับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เชิญชวนผู้รับบริการออกกำลังกายยามเช้า

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เชิญชวนผู้รับบริการออกกำลังกายยามเช้าร่วมกับบุคลากร ประกอบเพลง “ดูแลด้วยใจ” ณ ลาน OPD อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมร่วมขององค์กร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สาขาโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สาขาโรคมะเร็ง โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมวางแผนการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการวางแผนการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังข้อหารือต่างๆ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

แถลงข่าว “Hairworld Run 2018 วิ่งเพื่อผม”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิ่งการกุศล “Hairworld Run 2018 วิ่งเพื่อผม” จัดโดยบริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Hairworld Plus เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อวิกผมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดทุนทรัพย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ และ IBM

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์ และ IBM ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา Digital DMS (Department of Medical Services) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นฯ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “การแก้ไข ป้องกัน และควบคุมมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา ร่าง เอกสารหลัก และร่าง มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ โดยมีนายแพทย์อาคม วีระชัยวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การรับรองจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับการรับรองจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ว่า หน่วยงานผสมยาเคมีบำบัด เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ได้การรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือด ระยะเวลาในการรับรองเดือนพฤษภาคม 2561 – เมษายน 2564 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการช่วยพื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เรื่อง มะเร็งตับสำหรับประชาชน วิทยากรโดย นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว นายแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งตับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ. ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร โดนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การอบรมการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐานฉบับใหม่

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐานฉบับใหม่ ในหัวข้อ “การจัดการ Risk Profile และ Risk Register” สำหรับแพทย์และพยาบาล ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมความรู้เบื้องต้นและทักษะการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เบื้องต้นและทักษะการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขั้นพื้นฐานและประเมินความพร้อม ด้านความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram ครั้งที่ 9

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram ครั้งที่ 9 (หลักสูตร 1 เดือน) ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการคัดกรองมะเร็งเต้านม

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการคัดกรองมะเร็งเต้านมของประเทศไทย ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านการคัดกรองมะเร็งเต้านมของประเทศไทย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติยุทธศาสตร์ด้านการตรวจหา โรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ Tobacco : Breaks hearts Choose health ,not Tobacco “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายหัวใจ” ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และแจกสื่อรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง จากคุณชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เค.ซี.โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมี ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร, โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมเต้นซุมบ้า ครั้งที่ 1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมเต้นซุมบ้า ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “เอวลดได้สุขภาพ เอวเกินได้โรค” เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจความพร้อมใช้เครื่องมือแพทย์

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจความพร้อมใช้เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานและตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Hope to her

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (Hope to her) โดยมีกิจกรรมการสอนแต่งหน้า การสอนโพกผ้าคาดผม การแนะนำวิธีการถ่ายภาพ และเสวนาเรื่อง “มะเร็งเต้านม ลดการแพร่กระจายช่วยยืดอายุได้” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาและเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ศึกษาดูงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท จาก St.Pual University Philippines ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "International Clinical Nursing and Cultural Immersion" ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

"รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก" ประจำปี 2561

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลาน OPD ชั้น1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รายละเอียด

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) : พลัดตกหกล้ม ถนนราชวิถี

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) : พลัดตกหกล้ม ถนนราชวิถี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีตัวแทนจาก 8 โรงพยาบาล/สถาบัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer ครั้งที่9

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer ครั้งที่ 9 เพื่อให้สูติ-นรีแพทย์ได้ฝึกทักษะการใช้ Colposcopy ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของปากมดลูกและรักษาความผิดปกติ ของมะเร็งปากมดลูกก่อนระยะเป็นมะเร็งได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม –20 กรกฎาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

เอวลดได้สุขภาพ เอวเกินได้โรค

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ “เอวลดได้สุขภาพ เอวเกินได้โรค” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร มุ่งสู่สุขภาพดี โดยมีการให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองในโรค NCDs การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการเต้นซุมบ้า พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Cancer Reform : Mindset and Paradigm Shift

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cancer Reform : Mindset and Paradigm Shift เพื่อนำเสนอแผนปฏิรูปหน่วยงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางด้านแนวทางการรักษา แบบแผนของยาเคมีบำบัด และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing Course) โดยมีผู้ผ่านการอบรมจากเขตสุขภาพ โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 45 คน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมทั้งเสวนาเรื่อง“ความเข้าใจผิดในการใช้ยา-ใช้ยาอย่างไรให้สมเหตุผล” ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กล่าวต้อนรับและกล่าวอวยพรนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวอวยพรนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานร่วม ในการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน ระหว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมทั้งนำเสนอ poster presentation ด้านการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรคมะเร็ง ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Cancer Control Program from National to Community

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Cancer Control Program from National to Community : Stories of Success and Challenge Towards Thailand 4.0 ในการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน ระหว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

The Great Cut Project

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายพรเทพ หวันปาเต๊ะ , อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ , ตุ๊ก-จันจิรา จูแจ้ง , ยิปโซ-อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ และทีมงานจาก “โครงการ The Great Cut Project ตัด-ต่อ ความสุข เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ในโอกาสมอบวิกผม พร้อมตัดแต่งทรงผมให้กับผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สุจริตตามรอยพ่อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไม่โกง "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตามนโยบายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ร่วมแสดงความยินดี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีแด่แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา (รก.) ณ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สนับสนุนวิชาการเขตสุขภาพที่ 10

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมส่องกล้องให้เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์โสฬส อนุชปรีดา และแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นําทีมให้ความรู้และสอนสาธิตส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระราชทานอาหารแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต เชิญอาหารพระราชทานแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (หลักสูตร 4 เดือน) ในหัวข้อ Nursing Care in Radiation Emergency ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25611

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เขตสุขภาพที่ 6 จัดการประชุมชี้แจงโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมี นพ. สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ ,นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศน์ ,พญ.แก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 6 ,นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและสอนฝึกปฏิบัติวิธีการใช้ชุดน้ำยาตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ (Fit Test) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งหลอดอาหาร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งหลอดอาหาร ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 19 สาขาศัลยกรรมทั่วไป จากโรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยอดีตรองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Town Hall Meeting

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สัมมนาเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาคุณภาพ ก่อนรับการ Re-accreditation 3

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาคุณภาพ  ก่อนรับการ Re-accreditation 3  เพื่อเตรียมความพร้อมและการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก่อนการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Acc.3)  ณ โรงแรมสเปลนดิด จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา (CPG)โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (3rd edition) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB)

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรด้านทะเบียนมะเร็งจาก โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งและ สนับสนุนการใช้โปรแกรม TCB ให้แก่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อาย” ในโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "อาย" จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ "ความอายคือสารก่อมะเร็ง" ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำกับโดย : โต้ง - บรรจง ปิสัญธนะกูล

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561  นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  พร้อมทั้งมอบนโยบายและ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เข้าสู่ Digital  Hospital  โดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ ด้านโรคมะเร็งมาให้บริการรักษาแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว  เช่น  ระบบการนัดหมายคิวล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยและความแออัด  ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมีนางสาวอิสรี  ตรีกมล เลขานุการกรม ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “Heart to heart ใจส่งใจให้หมวก”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากกิจกรรม “Heart to heart ใจส่งใจให้หมวก” นำโดยคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี , ดารานักแสดงจากช่อง 3 และแฟนคลับ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

DMS Reform – NCI Reform

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบาย DMS Reform – NCI Reform ให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายของกรมการแพทย์ และนำไปสู่แผนปฏิบัติการในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรการฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
(หลักสูตร 5 วัน)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน) เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะพยาบาลจากกลุ่มประชาคมอาเซียน

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลจากกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในโอกาสเข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับ ประคองของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน  และศึกษาดูงานด้าน Palliative care  ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

คุณกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 88 คน ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานในวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานประชุม ASEAN Collaborative Trining on Cancer & Asian Cancer Registry Forum 2018

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งในกลุ่มประชาคมอาเซียน “ASEAN Collaborative Training on Cancer” และการประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Asian Cancer Registry Forum 2018” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โภชนาการดี ชีวีมีสุข

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการกินอย่างไร ให้ห่างไหลโรคมะเร็ง ภาคประชาชน 2561 เรื่อง “โภชนาการดี ชีวีมีสุข” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการเลือกซื้อ และเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 คุณศิริพรรณ พิษาภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาลสำเร็จใหม่

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาลสำเร็จใหม่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มีนาคม รณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครบ 76 ปี กรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เดือนมีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” และในโอกาสครบรอบ 76 ปี กรมการแพทย์ เนื่องด้วยเดือนมีนาคม ทั่วโลกรณรงค์โดยใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงิน  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน  การคัดกรอง  การรักษาโรคตามแนวทางที่ถูกต้อง  ณ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการอบรมหลักสูตร Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast ครั้งที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งฯ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการเสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ Lab พบผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน เปิดโครงการ Lab พบผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ใช้บริการและห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อบรมการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐานฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์สุรเดช ศรีอังกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), สมาคมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (maiA) และสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) จัดโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเสาวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” นอกจากนั้นยังมีการแจก “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง”พร้อมสาธิตวิธีการใช้ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อใช้สำหรับบันทึกการรักษาต่อไปด้วย ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 1 กรมการแพทย์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้านเซลล์วิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้านเซลล์วิทยา (Cancer Diagnosis in Cytology) เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี น้ำเจาะท้องและโรคมะเร็งระบบอื่นๆ โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25611

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2561

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2561 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่15-16 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “สัปดาห์แห่งความรัก : รักษ์สุขภาพ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความรัก : รักษ์สุขภาพ” ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมระยะสั้นหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Oncoplastic breast surgery) รุ่นที่ 9

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Oncoplastic breast surgery) รุ่นที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดให้แก่ศัลยแพทย์ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย FIT TEST"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย FIT TEST" โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  คุณอลิสา  ช่วงอรุณ  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน)  ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ  ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับอาจารย์จากภาควิชาโภ ชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมานิเทศนักศึกษาฝึกป ฎิบัติงานและเยี่ยมชมงานโภช นคลินิค กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูกรู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน” พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ณ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมีจะจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่างผัก-ผลไม้และเมนูอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้ทัน หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง”

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้ทัน หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง” โดยมี อ.ดร.นพ.วิฑูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล เลขาธิการมูลนิธิโรคมะเร็งศิริราช และ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดการเรียนการสอนวิชารังสีรักษา

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชารังสีรักษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรียน ผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลางทุกท่าน

กรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ Afatinib(Giotrif ), Erotinib(Tarceva ),Ipilimumab(Yervoy ),
Nivolumab(Opdivo ),Pertuzumab(Perjeta ), Regorafenib(Stivarga ),Sorafenib(Nexavar )
และยาอื่นอีกรวม 41 รายการ ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยสำรองค่าใช้จ่าย
สำหรับค่ายา ล่วงหน้าก่อน แล้วให้ผู้มีสิทธิ์นำไปยื่นเบิกค่ากับส่วนราชการ ต้นสังกัดเอง
ยา Erlotinib ในผู้ป่วยเดิมที่อยู่ในระบบ OCPA ยังให้เบิกจ่ายได้จนกว่าจะหมดรอบอนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร. 0-2270-6400 และ 0-2127-7000
หรือดูรายละเอียดที่ www.cgd.go.th

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรียน ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าบริการโลหิต ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้ง
ให้ท่านทราบว่า ท่านอาจจะต้องชำระค่าบริการโลหิตหรือค่าตรวจทางพยาธิบางรายการเอง หรือชำระเพิ่มบางส่วน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร. 0-2270-6400 และ 0-2127-7000
หรือดูรายละเอียดที่ www.cgd.go.th หัวข้อสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับนักศึกษา จากภาควิชาโภชนวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนบำบัด
ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการความรู้และการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชิ้นเนื้อมะเร็ง และการจัดแสดงตัวอย่างอาหารต้านมะเร็ง พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษสำหรับประชาชน เรื่อง “มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้ก่อน” จากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งนรีเวชอีกด้วย

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าวโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง” ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง” และเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อาย” จากฝีมือของ ผู้กำกับชื่อดัง คุณโต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล พร้อมทั้งพูดคุยกับดารานักแสดงผู้รักสุขภาพ นำโดย คุณอ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล และคุณเป้ย-ปานวาด เหมมณี รวมทั้งนักแสดงนำจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อาย” คุณนัท-ณัฏฐ์ กิจจริต และ คุณแนน-ศศิธร เจริญพร.

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมคณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านโรคมะเร็งจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน  เปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิด  เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหน่วยงาน  ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วังศุโขทัย

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานอาหารแด่ผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์มาประทานอาหารแด่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ๒๐

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๒๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ การรักษา โดยใช้หลักการดูแลอย่างเข้าใจ เข้าถึงผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีศิลปินโจนัสและคริสตี้ ร่วมมอบความบันเทิง และอาหารจากภัตตาคาร Blue elephant ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “คนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “คนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒” เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งตับ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับ พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ด้วยวิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วและอ่านผลในเวลา ๑ ชั่วโมง ฟรี...แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560