สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) ในโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จากคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม DSC : Cervical Cancer และ Breast Cancer

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการเตรียมความพร้อม ในการขอประเมินรับรองเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (DSC : Cervical Cancer และ Breast Cancer) ประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล และตามรอยหน้างานกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหมวกไหมพรมจากสมาคมสงเคราะห์สเตคกรุงเทพเหนือ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 200 ใบ จากสมาคมสงเคราะห์สเตค กรุงเทพเหนือ เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “มอบความสุข ส่งกำลังใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563” แก่ผู้ป่วยใน

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม“มอบความสุข ส่งกำลังใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563” เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีศิลปิน Jonas & Christy ร่วมมอบความบันเทิง ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม DSC : Cervical Cancer และ Breast Cancer

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการขอประเมินรับรองเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล และตามรอยหน้างานกระบวนการดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน DSC : Cervical Cancer และ Breast Cancer ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมการขอรับรองเฉพาะโรค

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีม ECT Gynae และ ECT Breast ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : Cervical Cancer และ Breast Cancer โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมสังเกตการณ์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 4์

คณะกรรมการทีม ECT Gynae สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 4 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 , หอผู้ป่วย ICU และ คลินิกระงับปวด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมองค์กรแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมองค์กรแพทย์ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าวกรมการแพทย์ 4.0 เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าวกรมการแพทย์ 4.0 เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเทคโนโลยี AIChest4All (DMS TU) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบตรวจคัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก จากภาพถ่ายเอกซเรย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการเข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตรียมความพร้อมรับ รมช.สาธารณสุข

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมบริหาร ร่วมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าวเปิดตัว NCI EASY Application และ AIChest4ALL (DMS TU) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ “10 ธันวาคม 2562” โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยทางการแพทย์งานนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยทางการแพทย์ให้การดูแลประชาชน ผู้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

10 รูปภาพ ? Updated 4 วันที่แล้ว นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

นายแพทย์ไพจิตร วราชิต ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะ สำหรับวางระบบการให้บริการรังสีรักษาแก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

MOU ด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ นำมาสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวนทั้งสิน 200,400 บาท จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 200 ใบ จากอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 3

คณะกรรมการทีม ECT Gynae สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ ห้องผ่าตัดและห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับคณะจิตอาสา โครงการ "Gift to Give"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะจิตอาสาจากโครงการ "Gift to Give" โดยมีกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบความสุขให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ECT GI ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร (ECT GI) ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อควบคุม ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้หลักฐานทางวิชาการ สร้างเสริมสุขภาพและมิติด้านจิตวิญญาณนำไปสู่การบูรณาการที่ยั่งยืน ณ หอผู้ป่วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการทีม ECT Gynae สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

คณะกรรมการทีม ECT Breast สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะผู้จัดทำคลิปวีดิโอ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง “NCI EASY Application” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “เคล็ดลับทวารใหม่ที่ดี เริ่มต้นที่ความเข้าใจ” จากการนำเสนอผลงาน ประเภทคลิปวีดิโอ ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมโครงการความร่วมมือในงานวิจัย

ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวต้อนรับ Prof. Richard Harding และ Dr.Mevhibe Hocaoglu จาก King’s College London ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการความร่วมมือในงานวิจัย เรื่อง WHO Global Evaluation in Palliative Care of Six Countries ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ครั้งที่ 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่งพัดใบตำลึง เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ภายใต้แนวคิด “Precision medicine & HA” ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่งพัดใบตำลึง เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวรายงาน พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มทบทวน Reform Roadmap และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโรคมะเร็ง ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform ,System Reform) ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบวิกผมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบวิกผม จำนวน 200 ชิ้น จาก ดร.พรเพ็ญ เกยานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Gynae ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ พร้อมสำหรับการตรวจประเมินการขอรับรองเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูก (DSC : Cervical Cancer) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาค

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาค รวมมูลค่า 67,089 บาท จากคุณภัทรานิษฐ์ กุลศิริเศรษฐ์ และเพื่อน เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 240,000 บาท จาก ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และสมทบทุนการค้นคว้าวิจัยแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายนรินทร์ เจษฎาภูริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานศูนย์ และการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องตรวจสอบแล้ว ซึ่งมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุม ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมทำบุญเดือนเกิดให้กับผู้ป่วยและบุคลากร

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธาน ในกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดให้กับผู้ป่วยและบุคลากร ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่งเดคูพาจบนผืนผ้า เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีม Colorectal Cancer สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ให้พร้อมสำหรับการตรวจประเมินการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตรียมความพร้อม DSC : Colorectal Cancer

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการเตรียมความพร้อม ในการขอประเมินรับรองเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล และตามรอยหน้างานกระบวนการดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน DSC : Colorectal Cancer ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่11

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 11 ในโอกาสศึกษาดูงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ครูพี่เลี้ยงร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ส่งผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เป็นวิทยากรบรรยาย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการใช้งานระบบโปรแกรม Softcon ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมแพทย์ และพยาบาล ร่วมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม DSC : Colorectal Cancer

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการเตรียมความพร้อม ในการขอประเมินรับรองเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ประชุมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล และตามรอยหน้างานกระบวนการดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน DSC : Colorectal Cancer โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่งโถสมุนไพรไทย (การบูร) เพื่อผ่อนคลายภาวะความตึงเครียด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในช่วงระหว่างรับการรักษา ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีม Colorectal Cancer สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงเพื่อพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการตรวจประเมินการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : Breast Cancer

ทีม ECT breast สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : Breast Cancer ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมองค์กรแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมองค์กรแพทย์ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีม Colorectal Cancer ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมสังเกตการณ์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับรองเฉพาะโรค DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี นายแพทย์ต้น คงเป็นสุข ร.น. เป็นวิทยากรผู้วิพากษ์และให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด” ภายในงานมีนิทรรศการส่งเสริมความรู้ เกมปาลูกดอกฆ่าเซลล์มะเร็ง และกิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ คลิปวิดีโอ “ลดมลพิษ ลด PM 2.5 ห่างไกลมะเร็งปอด” ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

VDO เรื่อง ลดมลพิษ ลด PM 2.5 ห่างไกลมะเร็ง
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันพลัดตกหกล้ม Fall free Day

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้ม Fall free Day เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดผลัดตกหกล้ม โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการร่วมทำกิจกรรมตกแต่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อผ่อนคลายภาวะความดึงเครียด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในช่วงระหว่างรับการรักษา ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วยและ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วย อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ให้บริการทางการแพทย์ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากร ให้บริการทางการแพทย์ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการร่วมทำกิจกรรมตกแต่งผลิตภัณฑ์เดคูพาจ เพื่อผ่อนคลายภาวะความตึงเครียด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในช่วงระหว่างรับการรักษา ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ในหัวข้อ“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาสังคมสุขภาพ” เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างเอกสารประกอบการประชุม ตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงานจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้...
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในงานจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ให้การต้อนรับโรงพยาบาลราชวิถีศึกษาดูงาน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) และคณะบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการเรียกผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (ระบบคิว) เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการเรียกผู้ป่วยโดยใช้ระบบอัตโนมัติให้ได้มาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยการร่วมทำกิจกรรมตกแต่งผลิตภัณฑ์ใบโพธิ์หอม เพื่อผ่อนคลายภาวะความดึงเครียด เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในช่วงระหว่างรับการรักษา ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่กลุ่มงานศัลยศาสตร์จากคุณชาญชัย-คุณจิรันดา ไกรฤทธิชัย และคุณกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 630,500 บาท โดยมี นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค จาก บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค จาก บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด มอบแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค สำหรับจัดซื้ออ่างล้างเครื่องมือ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค สำหรับจัดซื้ออ่างล้างเครื่องมือเพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ จำนวนเงิน 56,175 บาท จาก คุณธเนศ อุ่นสากล โดยมี นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีกิจกรรมแนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้แก่ผู้รับบริการ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ พระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 5/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อปรึกษาหารือและรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (DSC Colorectal Cancer) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านโภชนบำบัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกิจกรรมตกแต่งผลิตภัณฑ์ “พัดใบตำลึง” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ โดยการนำความรู้จากงานเดคูพาจมาต่อยอดชิ้นงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่งานจักสานของชุมชน ผ่อนคลายภาวะความดึงเครียด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมให้บริการประชาชนในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Clinical Tracer) ครั้งที่ 5 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วยและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 3 ปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม“วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562”

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562” (World Hospice and Palliative Care Day 2019) ภายใต้หัวข้อ Palliative Care : It's “My care, My Right” โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่องการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง” ครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาหารือและแบ่งบทบาทหน้าที่ในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมนำเสนอสาระสำคัญในร่างเอกสารหลักและร่างมติ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยกิจกรรมประดิษฐ์ “ถุงผ้าสวยด้วยมือเรา” โดยให้ผู้ป่วยร่วมกันประดิษฐ์ถุงผ้าเดคูพาจ เพื่อช่วยผ่อนคลายภาวะความดึงเครียด เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังสามารถนำถุงผ้าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแทนการใช้ถุงพลาสติก ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง (Clinical Tracer) ครั้งที่ 4 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยตาม CPG & CNPG ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดี ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบด้วยการให้ความรู้เชิงรุกแก่ผู้ป่วย และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ หอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
แอพพลิเคชันบนมือถือ NCI EASY "ง๊าย ง่าย แค่ปลายนิ้ว"

NCI EASY ทำอะไรได้บ้าง
• จัดการนัดหมายล่วงหน้า
• Check in เมื่อถึงวันนัด
• ระบบนำทางการรับบริการ (Navigation)
• ข้อมูลผลการตรวจ
• การชำระเงิน
• ข้อมูลการรักษา
• ข้อมูลการใช้ยา
คู่มือการให้บริการประชาชน

ดาวโหลดแอพพลิเคชันบนมือถือได้ที่
Google play หรือ App Store

Scan QR code click
คู่มือการให้บริการประชาชน

 

 

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า
• คลอร์ไพริฟอส
• พาราควอต
• ไกลโฟเซต
สารเคมีทั้งสามชนิดส่งผลร้าย ต่อสุขภาพ และ ไกลโฟเซต มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็ง หยุดใช้สารเหล่านี้ ทวงคืนสุขภาพที่ดีแก่ประชาช
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับเกียรติบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมแถลงผลความสำเร็จของ “โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund)” ระยะที่ 1 พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรอาคารภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ จนเกิดผลสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน จากนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เปิดบริการรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวด์อัตโนมัติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ในการเปิดบริการรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลและอัลตราซาวด์อัตโนมัติ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจำปี และสนับสนุนให้ตรวจคัดการกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีแมมโมแกรม ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน โดยรถมีลิฟท์อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการรับบริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

"ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม" 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม” ประจำปี 2562 มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ อาหารต้านมะเร็ง การสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ชิ้นเนื้อมะเร็ง บริเวณลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มุทิตาจิต พ.ศ.2562

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทพัฒนาการบริการ (Thailand Public Service Awards) ระดับดี ผลงานเรื่อง“15 ปี โครงการคัดกรองมะเร็งระดับชาติ เพื่อหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูก” จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 8

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการตรวจสุขภาพ ถวายองค์ความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชน ทางด้านโภชนาการ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง โดยมีแพทย์หญิงเฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน อาสาสมัครสาธารสุขและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เขตราชเทวี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Cancer Nurse Transformations เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “Cancer Nurse Transformations เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ ให้เกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน นำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 7

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการตรวจสุขภาพ ถวายองค์ความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชน ทางด้านโภชนาการ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบหมวกจากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหมวกจากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ใบ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีต้อนรับสถาบันสิรินธรฯ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบ Gift set ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน 750 ชุด จาก บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดเลียบราษฎร์บํารุง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปผลจัดทำแบบสำรวจการวินิจฉัยองค์กรด้วยเครื่องมือ 9 Cells

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลจัดทำแบบสำรวจการวินิจฉัยองค์กรด้วยเครื่องมือ 9Cells เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่สะท้อนค่านิยมร่วมของบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวินิจฉัยองค์กร กระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาและนำค่านิยมร่วมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และสาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และคณะจิตอาสาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และ ประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน แพทย์หญิงวายุพา วงศ์วิกรม ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูป (Reform Roadmap) แผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform, System Reform) ในโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 4

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มทบทวน Reform Roadmap และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโรคมะเร็ง ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform ,System Reform) ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

แอพพลิเคชันบนมือถือ NCI EASY "ง๊าย ง่าย แค่ปลายนิ้ว"

NCI EASY ทำอะไรได้บ้าง
• จัดการนัดหมายล่วงหน้า
• Check in เมื่อถึงวันนัด
• ระบบนำทางการรับบริการ (Navigation)
• ข้อมูลผลการตรวจ
• การชำระเงิน
• ข้อมูลการรักษา
• ข้อมูลการใช้ยา

ดาวโหลดแอพพลิเคชันบนมือถือได้ที่
Google play หรือ App Store

Scan QR code click

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์

ลงทะเบียน Online ได้ตั้งแต่วันที่ 2-30 สิงหาคม 2562
ผ่านทางไลน์ แอพพลิเคชั่น (Line Application)
หรือลงทะเบียนได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สแกน QR Code Line
link วิจัยกัญชา
สแกน QR Code ลงทะเบียน
Link ลงทะเบียนกัญชาทางการแพทย์
• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และคณะจิตอาสาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ณ วัดทองสุทธาราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล กล่าวต้อนรับบุคลากรจากงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ณ ห้องประชุมภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ป่วย และญาติ โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธาน ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

บริการประชาชนในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนแบบประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอบรมการเขียนแบบประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (DSC) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการรับรองเฉพาะโรค และสร้างแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาได้อย่างมีทิศทาง โดยมีนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักษณา ปัญญาชีวิน และอาจารย์พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสุภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยในชุมชน ตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านม และรู้จักวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ ชุมชนศาลเจ้าแดง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 4/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อประชุมปรึกษาหารือ รายงานความก้าวหน้าและผลการพัฒนาของทีมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ Premium Check Up Clinic

ONE STOP SERVICE เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-20.00น. (เว้นวันหยุดกราชการ) ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ •ไม่ต้องรอคิวนาน •ตรวจเสร็จภายใน 30 นาที •ส่งผลการตรวจผ่าน App และ Line •ตรวจ Mammogram ในวันที่เข้ารับบริการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการและการติดตามประเมินผล การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV testing

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการและการติดตามประเมินผล การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV testing เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ ตลอดจนขยายศักยภาพของทุกหน่วยบริการ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. 2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากคณะนิเทศฯ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมหลักสูตรเบื้องต้นการจัดทำโครงการวิจัยทางคลินิก

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นการจัดทำโครงการวิจัยทางคลินิก (Basic course for clinical trial study) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการศึกษาวิจัยระดับคลินิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางด้านการศึกษาระดับคลินิก ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มอบกำลังใจและส่งความสุขให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบกำลังใจเพื่อส่งมอบกำลังใจและความสุขให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีคุณโจนัส คุณคริสตี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ร่วมทำกิจกรรม ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกสำหรับพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมนำทางคลินิกมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก สำหรับพยาบาล” เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล ซึ่งมีนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล และแพทย์หญิงวรางคณา โกละกะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปากมดลูก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การวิเคราะห์ข้อมูลจากทะเบียนมะเร็ง ในการทำ Population Based

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุภาพที่ 7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากทะเบียนมะเร็ง ในการทำ Population Based โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลจากทะเบียนมะเร็ง ในการทำ Population Based เพื่อเตรียมความพร้อมของการเปลี่ยนทะเบียนมะเร็งจาก Hospital Based ของจังหวัดราชบุรีและร้อยเอ็ด เป็น Population Based ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดจันทร์สโมสร เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ลานโอพีดี ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมดนตรี Happy Hour “เทิดไท้องค์ราชัน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมดนตรี Happy Hour “เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนักดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ ลานโอพีดี ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ การรับรองเฉพาะโรค

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหารและทีมพัฒนาคุณภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการขอประเมินการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC) นำร่อง 3 โรค คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมีนายแพทย์สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เป็นวิทยากร ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับรางวัลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงาน และประกาศ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับรางวัลจากการประกวดผลงาน วิชาการประเภทการนำเสนอด้วยวาจา ด้านการบริการที่เป็นเลิศและการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เป็นเลิศ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงาน และประกาศรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 3/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อประชุมปรึกษาหารือ รายงานความก้าวหน้าและผลการพัฒนาของทีมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Workshop Audit เวชระเบียนสำหรับทีมนำทางคลินิก PCT/ECT

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสวนาภาษา HA ในหัวข้อ Workshop Audit เวชระเบียนสำหรับทีมนำทางคลินิก PCT/ECT ตามเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยเปลี่ยนจากระบบการตรวจสอบจากแฟ้มเวชระเบียน เป็นการตรวจสอบในระบบ HIS ของโรงพยาบาล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจับมือราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำ แผนการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหามะเร็งปากมดลูก โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพ การเคลื่อนย้ายคนไข้ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือแผ่นดินไหว โดยมีการจำลองสถานการณ์จริง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 25
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงเบื้องต้น

นายอนุพงษ์ ไชยมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงเบื้องต้นและ เตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว (ภาคความรู้เบื้องต้น) ประจำปี 2562 โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม

แพทย์หญิงศราวรรณ บุญลิขิต หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ntensive Care Nursing, Respiratory Nursing และ Geriatric Nursing

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Intensive Care Nursing, Respiratory Nursing และ Geriatric Nursing สำหรับพยาบาลชาวบังคลาเทศ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะวิกฤติ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางด้านระบบหายใจและเต้านม การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลแบบประคับประคอง และการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะทำการคัดแยกแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ
เพื่อส่งทำลาย


- ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดการติดต่อเกิน 10 ปี
- ผู้ป่วยทั่วไปที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี
**ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562***
หากท่านใดมีความประสงค์จะเก็บรักษาแฟ้มประวัติ สามารถติดต่อขอรับแฟ้มได้ที่
- งานเวชระเบียนชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร
- หรือโทร 02 202 6800,02 202 6888 ต่อ 1105 (ในวันและเวลาราชการ)
**หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะดำเนินการส่งทำลายทันที **

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขต 5 กรมการแพทย์ และหัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เพศสัมพันธ์นั้นสำคัญไฉน ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก” “อาหารกับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช” และ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ดนตรีบำบัด” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2562

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันทำ 5ส. ภายในหน่วยงานของตนเอง ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมสวยงามและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการแบ่งปันเรื่องดีๆของชาวมะเร็งศีรษะและคอ

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช หัวหน้ากลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก กล่าวเปิดโครงการแบ่งปันเรื่องดีๆของชาวมะเร็งศีรษะ และคอเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความมั่นใจในการดูแลตนเอง โดยมีผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “บันเทิงดนตรี Happy Hour”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “บันเทิงดนตรี Happy Hour” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร้องเพลงกับนักดนตรีบำบัด ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดทำแบบสำรวจการวินิจฉัยองค์กรด้วยเครื่องมือ 9 cells

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทำแบบสำรวจการวินิจฉัยองค์กรด้วยเครื่องมือ 9cells โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำ Focus group เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่สะท้อนค่านิยมร่วมของบุคลากร สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวินิจฉัยองค์กร กระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาและนำค่านิยมร่วมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับมอบวิกผมเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผม จำนวน 50 ชิ้น จาก บริษัท แอดเดอวานส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

บุคลากรจากโรงพยาบาลสงฆ์ ศึกษาและเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเข้าศึกษาและเรียนรู้ระบบตู้คีออส (Kiosk) และระบบไลน์ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS) รุ่นที่ 10

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS) รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวินิจฉัยและเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีให้แก่รังสีแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รับการตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการใช้บริการและการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา

แพทย์หญิงจิดาภา ธรรมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้บริการและการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลเซนทรัลเยนเนอรัล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลเซนทรัลเยนเนอรัล ในโอกาสเข้าศึกษาดูวิธีการปฏิบัติงานทำให้ปราศจากเชื้อของหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน CSSD ของโรงพยาบาลฯต่อไป ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 3

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้บริหารจากกรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, Agenda Reform, Area Reform ,System Reform) ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน โดยใช้ Satir Model รุ่นที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน (Self Development) โดยใช้ Satir Model รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล สามารถดึงพลังงานชีวิตของตนเองออกมาใช้พัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และพัฒนาการสื่อสารของบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมพัฒนาคุณภาพ ให้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของกลุ่มที่นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และเทคนิคการให้คำแนะนำด้านโภชนบำบัดกับผู้ป่วย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้า ด้าน HR Reform และ Digital Reform

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ด้าน HR Reform และ Digital Reform โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการตามแนวคิด Service Marketing

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการตามแนวคิด Service Marketing เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และปรับทัศนคติในเรื่องของตลาดบริการ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติสัญจร อบรม Advanced Colonoscopy

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการส่องกล้อง (Hands on workshop colonoscopy and Advance endoscopy)ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อมีความรู้และทักษะการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ครั้งที่ 2

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทีมบริหารความเสี่ยง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงแผนการป้องกันอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 2/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อประชุมปรึกษาหารือ รายงานความก้าวหน้าและผลการพัฒนาของทีมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย

แพทย์หญิงศราวรรณ บุญลิขิต หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน) หลักสูตรเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) เพื่อฟื้นฟูความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor) เพื่อพัฒนาบทบาทสมรรถนะ และศักยภาพของผู้สอนภาคปฏิบัติหรือครูพี่เลี้ยง โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นให้เกิดการ ลด ละ เลิก และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer รุ่นที่ 11 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สูติ-นรีแพทย์ ได้ฝึกทักษะการใช้ Colposcopy ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติ ของปากมดลูกก่อนระยะเป็นมะเร็งได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของเขตสุขภาพที่ 7 และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมร่วมขององค์กร พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดยLean

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสัมมนาในโครงการ HA Walk rally มุ่งสู่คุณภาพและถอดบทเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดย Lean” เพื่อปรับแนวคิดในการทำงานแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สร้างแรงจูงใจ ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพ และเพิ่มประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดยLean

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสัมมนาในโครงการ HA Walk rally มุ่งสู่คุณภาพและถอดบทเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดย Lean” เพื่อปรับแนวคิดในการทำงานแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สร้างแรงจูงใจ ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพ และเพิ่มประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของเขตสุขภาพที่ 9 และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ระดับชาติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากสถาบันโรคผิวหนัง ศึกษาและเรียนรู้ระบบตู้คีออส (Kiosk)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันโรคผิวหนัง ในโอกาสเข้าศึกษาและเรียนรู้ระบบตู้คีออส (Kiosk) และระบบไลน์ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตร Community Cancer Coordinator

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งระดับชุมชน (Community Cancer Coordinator) หลักสูตร 2 วัน โดยมีนายแพทย์นิคม มะลิทอง ประธาน service plan สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคนโดยใช้ Satir Model

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน (Self Development) โดยใช้ Satir Model เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถดึงพลังงานชีวิตของตนเอง ออกมาใช้พัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และพัฒนาการสื่อสารของบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการดูแลแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 (กลุ่มที่ 3 ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562) ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี ศึกษาดูงานการเตรียมการผ่าตัดผ่านกล้อง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการเตรียมการผ่าตัดผ่านกล้อง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “บันเทิงดนตรี Happy Hour”

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บันเทิงดนตรี Happy Hour” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร้องเพลงกับนักดนตรีบำบัด ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการการรับรองเฉพาะโรค

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมนำทางคลินิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ “การรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC)” ซึ่งนำร่อง 3 โรค คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมีนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อขอรับการรับรองรอบที่ 4 : Re-LA4 ประจำปี 2562 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 21


นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 21 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยดูแลประชาชนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยจุดปฐมพยาบาล ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ และเยี่ยมทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งให้บริการประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จตามเส้นทาง ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมทบทวนอุบัติการณ์และผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเสวนาภาษา HA เรื่อง “ทบทวนอุบัติการณ์และผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปรับปรุงแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูป DMS Reform เพื่อมอบนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบุคลากรแผนกต่างๆ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ และ ผู้สนใจทุกท่าน มาเป็นเพื่อนกับเราผ่าน LINE ID : @nciconnect สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อการรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุม CPG โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม โครงการศึกษา ทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ครั้งที่ 3 ร่วมกับผู้ทรงวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวหิน และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูตินรีเวชและพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีแพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

นำเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งผลงานที่นำเสนอประกอบด้วย เรื่อง Impermanent Migration Model in Critical Situation (Non-function Operation Room) จากห้องผ่าตัด ,Full Falls story กลุ่มรวมพลัง IPD สร้างสรรค์คุณภาพ และ นิ้วเจ้าปัญหา จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิ่งการกุศล “Hairworld Run Fun Fest 2019”

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิ่งการกุศล “Hairworld Run Fun Fest 2019” วิ่งเพื่อผม ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัดเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อวิกผมให้แก่ผู้โรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ Atrium2 @ Siam Center เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติสัญจรฝึกทักษะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข โดยการส่งทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะ ช่วยฝึกทักษะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยกล้องส่องตรวจช่องท้อง (Laparoscopic Radical Prostatectomy) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตราด ณ โรงพยาบาลตราด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน "เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในโอกาสฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยปฐมพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทีมปฐมพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลทหารที่มาซ้อมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

งานสงกรานต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานขององค์กร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม“วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” จัดโดยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง และภาคเอกชน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวออกกำลังกาย สร้างสุขภาพห่างไกลโรคมะเร็ง โดยผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 ประเภททั่วไปชายและหญิง ระยะ 21 กิโลเมตร และระยะ 10.5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม Diagnosis on Cytology in FNA , Head and neck, Thyroid and Breast.

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยา ให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การพูดโดยใช้หลอดอาหารหลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” สนามคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการจัดการทางการพยาบาล กลุ่มอาการฉุกเฉินทางโรคมะเร็ง (Oncologic Emergency) แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน เรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระบบต่างๆ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง และนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องจากผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 (20th HA National Forum) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ทางด้านระบบตรวจความเสี่ยงมะเร็งจากการเสื่อมสภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาว เครื่องลดบวมด้วยแรงลม และการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการวัดพิสัยการเคลื่อนไหว ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมพิจารณาสารสกัดจากกัญชา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์และการวิจัย โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Transformative Leadership Program

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Transformative Leadership Program (การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มีนาคมเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มีนาคมเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สาธิตวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลทวารใหม่ที่ถูกต้อง และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test ฟรี ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยาให้มีความพร้อม และประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, System Reform, Agenda Reform, Area Reform) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการมะเร็ง 7+1 สัญจร ครั้งที่ 2

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมอง แบ่งกลุ่มกำหนดเป้าหมาย และติดตามการดำเนินงานในแต่ละด้าน รวมทั้งจัดทำแผนในระยะ 5 ปี ภายใต้ประเด็น การปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform,System Reform, Agenda Reform, Area Reform) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสาวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบเงินบริจาคจากการจัดโครงการ Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข ซึ่งจัดโดยบริษัท มิตรมายา จำกัด พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง” ร่วมกับคุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารมิกซ์ คุณนาว ทิสานาฏ ศรศึก นักแสดงจากช่อง 7 สี และคุณออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer เพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร” เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาเทคนิคและเสริมสร้างทักษะการผสมยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว” โดยมีแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 8 (หลักสูตร 10 วัน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินปัญหาและมีทักษะในการให้บริการปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

National Cancer Control Program and Cancer Treatment Service System in ASEAN Countries

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรในหัวข้อ National Cancer Control Program and Cancer Treatment Service System in ASEAN Countries ร่วมกับวิทยากรอีก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนม่าร์ เพื่อบรรยายแผนยุทธศาสตร์การควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ และระบบการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งในส่วนของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม Chemotherapy Nursing

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Chemotherapy Nursing Care และ Palliative Nursing Care สำหรับพยาบาล ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจับมือราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหามะเร็งปากมดลูก” เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมเพื่อส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง

นางธีราพร หลาบเลิศบุญ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมจาก บริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Chemotherapy Nursing care และ Palliative Cancer Nursing Care

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemotherapy Nursing care และ Palliative Cancer Nursing Care สำหรับพยาบาล โดยมี Dr Kyaw Kan Kaung, Director of NCD, Ministry of Heath and Sports ให้การต้อนรับ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
มีนาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ระกว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมเปิดงาน วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตรอาเซียน Advance ICD-O3 Coding

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Advance ICD-O3 Coding” เพื่อสนับสนุนการจัดทำทะเบียนมะเร็งของกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็งจากภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องมะเร็งกระดูกร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องมะเร็งกระดูกและมะเร็งอวัยวะอื่นๆ เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วย การจัดเก็บฐานข้อมูล และการวิจัยด้านโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากร โดยมีผู้ป่วยในร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและเขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)” โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่แข่งขัน จากเหตุของการเลื่อนการจัดกิจกรรม ที่ได้เรียนให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ นักวิ่งทราบไปแล้วนั้น การจัดกิจกรรม "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ ทางคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกฝ่าย น้อมรับคำตำหนิของทุกท่าน ทั้งนี้จะได้พัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อ ๆ ไป กำหนดการแข่งขันใหม่ >>> วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่แข่งขันใหม่ >>> ลานอเนกประสงค์ คุ้งบางกระเจ้า, จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ตรวจสอบข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังสนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม >>> 062-419-6606 (เวลา 10.00-17.00น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
Facebook : วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุทัย ทับทอง วิทยาจารย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และยกระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบของบุคลากร ให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและผู้รับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงระดับชาติ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

CPG โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์กร Union for International Cancer Control (UICC) กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) สำหรับปี 2562-2564 หัวข้อหลักในการรณรงค์ คือ “I Am And I Will” ดังนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันมะเร็งโลก”ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหารก่อมะเร็ง และตัวอย่างอาหารต้านมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “Let’s Feel Good”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรม “Let’s Feel Good” จัดโดย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างกำลังใจ แบ่งปันความสุข และมอบความมั่นใจ ให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูผิว และเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เยี่ยมชม Immunotherapy และ Genetic Center คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์ และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Immunotherapy และ Genetic Center ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมจัดนิทรรศการ“วันมะเร็งโลก” ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูแลตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน-ดูแล สิ่งแวดล้อม อาหาร และเสริมสร้างกำลังใจ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Campaign ”I AM AND I WILL” โดยการสร้าง Poster และ share ข้อความดี เพื่อรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์นี้
Click facebook World Cancer Day 2019 Thailand

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ด่วน! เลื่อนงานวิ่งสนามพุทธมณฑล งานวิ่งมะเร็ง 3 กพ. 62

เพราะเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด จากการที่ทีมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ลงตรวจค่า PM2.5 ในสถานที่แข่งขันจริง ณ พุทธมณฑล ในช่วงเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 29-31 มค. 62 เท่ากับ 113-129 และไม่มีทีท่าจะลดลงจนถึงวันจัดงาน สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมาก จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนงานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ของสนามพุทธมณฑลออกไปก่อน รอจนสภาพอากาศดีกว่านี้ก่อน ค่อยออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกันใหม่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ สนามธัญบุรีก็งดเช่นกัน ส่วนอีก 6 สนามที่จังหวัด ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ณ เวลานี้ ยังจัดงานตามเดิมครับ คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ประกาศแถลงการณ์เลื่อนงาน"วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเครื่องวัดแขนบวมแบบพกพา (Portable Arm Lymphedema Diagnostic) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูติ-นรีเวช และพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทาง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา (หลักสูตร 6 สัปดาห์) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่นักฟิสิกส์การแพทย์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และการให้การรักษาที่มีความจำเพาะในทางรังสีการรักษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชม Immunotherapy Center

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Immunotherapy Center และ Genetics Center ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลดเอกสาร

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยกย่องแพทย์ทำความดีเพื่อสังคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ แพทย์หญิงหนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีเพื่อสังคม จากการช่วยเหลือหญิงคลอดบุตรภายในรถยนต์ ร่วมกับ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ บริเวณทางด่วนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเกาหลี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “National Cancer institute management and its activities”ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานจากการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จัดทำข้อเสนอแนะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการประกวดผลงาน Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง แยกตาม 7 ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 12 เขตสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (Startup Thailand Hours innovation – National League) ในหัวข้อ “การแก้ปัญหาเส้นผมที่ได้รับบริจาคของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแผนการประกันคุณภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดการประชุมนักเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพสำหรับการใช้ชุดทดสอบ FIT ในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุข ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI จัดอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนางาน และขีดความสามารถของแพทย์ในเรื่องของวิธีป้องกัน และรักษาผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาอย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรครั้งที่2

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหาร ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง รับชมภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “NCI SHORT FILM AWARD 2018” และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวปฐมนิเทศและตอนรับนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์ลงมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนบำบัดทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรม Oncology Nursing Course

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 21 (Oncology Nursing Course) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference เพื่อรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายต่างๆของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 51 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับโรงพยาบาลกลาง ศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดทำทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยและการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานทะเบียนมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560