คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ Premium Check Up Clinic

ONE STOP SERVICE เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

  • ไม่ต้องรอคิวนาน
  • ส่งผลการตรวจผ่าน App NCI Easy
  • ตรวจ Mammogram และ Ultrasound ได้ในวันเดียวกันกับที่เข้ารับบริการ

ณ คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีทีมงานต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะ (ฟรี อาหารว่าง)
ค่าบริการ Premium clinic (เพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพปกติ)
**ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมารถนำไปลดหย่อนภาษีได้**

ต้องการนัดตรวจสุขภาพ Premium Clinic
สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่
โทร.022026880
Facebook : Premium Checkup NCI
Line ID : @premium.nci
 
  ในวันจันทร์- ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 13.00 - 15.30 น. นะคะ


   
program for check up program for check up (Foreigner)
   
รายละเอียดการตรวจสุขภาพ


ไทยForeigner (Platinum)


ไทยForeigner (Platinum)


ไทยForeigner (Gold)


ไทยForeigner (Gold)


ไทยForeigner (Premium Plus)


ไทยForeigner (Premium Plus)


ไทยForeigner (Premium)

ไทยForeigner (Premium)
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษ เฉพาะอวัยวะ