การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
 
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายแพทย์ 17/6/64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 16/6/64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 2/4/64
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป้นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ 19/3/64