การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา 5/1/66
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 7/12/65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 6/12/65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 24/11/65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 12/10/65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 6/10/65
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายชั่วโมง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 3/5/65