การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 4/6/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1อัตรา 16/5/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30/4/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 22/3/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค 21/3/67
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์)13/3/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการ กรมการแพทย์)4/3/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 21/1/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และช่างเทคนิค 8/1/67
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 4/12/66
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานบริการ 10/11/66
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค 1/11/66
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 4/10/66
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16/6/66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายชั่วโมง) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา 21/4/66