แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 17/1/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 22/12/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักทรัพยากรบุคคล 28/10/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 25/10/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20/10/65