แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1/6/66

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 26/5/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 19/5/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ 19/5/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 21/3/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3/3/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 27/2/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 15/2/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 17/1/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 22/12/65