แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 9 ตำแหน่ง 10/4/67

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค 9/4/67

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ ในการประเมิน (ครั้งที่ 1) พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค 3/4/67

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 16/2/67

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 7/2/67

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ )ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และช่างเทคนิค 30/1/67

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ ในการประเมิน (ครั้งที่ 1) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค 24/1/67

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 25/12/66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 19/12/66