แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ วันเวลาสถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 30/3/64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ วันเวลาสถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง 3/3/64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ วันเวลาสถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักจัดการงานทั่วไป 16/2/64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค 15/12/63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ วันเวลาสถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 9/12/63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 3/12/63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค 2/12/63