ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 21/5/64

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์ 26/3/64

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง 19/3/64

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 9/3/64

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์(ลูกจ้างชั่วคราว) 28/1/64