ประกาศขายทอดตลาด
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 30/1/67
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 679 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 23/2/66
 • ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอกซเรย์และแผ่นฟิล์มพร้อมซองกระดาษ 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 2/2/66
 • ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 71 รายการ 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 19/4/65
 • ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 703 รายการ 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 9/2/65
 • ประกาศขายทอดตลาด จำนวน  4  รายการ 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 8/12/64
 • ประกาศขายทอดตลาดจำนวน 106 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 13/9/64
 • ประกาศขายทอดตลาดจำนวน 1 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 27/5/64
 • ประกาศขายทอดตลาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 21/1/64
 • ประกาศขายทอดตลาดจำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 25/8/63
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 475 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 10/4/62
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 393 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 9/7/61
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อสภาพ 151 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 26/2/61
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 3/8/60
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 17/5/60
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน  1  รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 1/3/60
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 149 รายการ
ประกาศขายทอดตลาด 24/8/58
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว จานวน 412 รายการ
ประกาศขายทอดตลอด 8/6/58
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว
  จำนวน 67 รายการ
ประกาศขายทอดตลาด 12/5/58
 • ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชารุดเสื่อมสภาพหมดความจาเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว จานวน 3 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 21/4/57
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 160 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 21/1/57
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว จำนวน 284 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 5/11/56

 • รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า ไฮเอช จำนวน 1 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ รถ.22  ทะเบียน อร.8941
ประกาศขายทอดตลาด 16/7/56
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน 2 รายการ 
  • ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด  จำนวน 1 ตู้     หมายเลขครุภัณฑ์     ตู้ 1789
  • ตู้ปราศจากเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อโรค  จำนวน 1 ตู้  หมายเลขครุภัณฑ์ ตู้ 1189
ประกาศขายทอดตลาด 10/7/56

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ

 • รถตู้พยาบาล ยี่ห้อโตโยต้า คอมมิวเตอร์ ดีเซล   จำนวน 1 คัน ทะเบียน ญอ 5817
 • รถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า ซุปเปอร์แวกอน เบนซิน  จำนวน 1 คัน ทะเบียน อษ 5947 
ประกาศขายทอดตลาด 7/6/56
 • เครื่องเอกซเรย์แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอล พร้อมเครื่องบันทึกภาพ Digital Spot Imaging จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2 รายการ 11/3/56
 • เครื่องเร่งพลังงานสูง 6 MV จำนวน 1 เครื่อง
 • ชุดฉายรังสี Multileaf Collimator จำนวน 1 ชุด