ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 
  • ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 5/3/63
    1.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB (Irrgular Heart Beat) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรแกรม จำนวน 4 เครื่อง
    2. เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ย้อนหลังตั้งแต่ พศ.2562