งานคัดกรองโรคมะเร็ง Cancer Screening
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test
ปีงบประมาณ 2564
Update 21 ม.ค.2564
 
 1. HPV DNA Test Present_V19
 2. แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV_V7
 3. แนวทางการบันทึกข้อมูล HPV DNA Test_V6
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 5. Brochure HPV screening
 6. Video_แนะนำการเก็บตัวอย่างเซลล์_V2

QR Code
เอกสารประกอบโครงการทั้งหมด

โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี
HPV DNA Test (HPVcxs2020)
2. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Update 17 มค.2561
 
 1. CRC 43 files_17 Jan 2018
 2. วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ_17 Jan 2018
 3. แนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล โครงการคัดกรองลำไส้ (ปรับ 17 ต.ค.2561)
 4. วิธีการตรวจอุจจาระ_Update V.7 17-01-61
 5. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก_Brochure V.2_31102017
 6. การเก็บอุจจาระ_Brochure.doc Update V.6_17012018
 7. วิดีโอการตรวจอุจจาระ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 8. วิดีโอการเก็บอุจจาระ (สำหรับประชาชน)