งานคัดกรองโรคมะเร็ง Cancer Screening
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
  โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Update 17 มค.2561
 
  1. CRC 43 files_17 Jan 2018
  2. วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ_17 Jan 2018
  3. แนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล โครงการคัดกรองลำไส้ (ปรับ 17 ต.ค.2561)
  4. วิธีการตรวจอุจจาระ_Update V.7 17-01-61
  5. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก_Brochure V.2_31102017
  6. การเก็บอุจจาระ_Brochure.doc Update V.6_17012018
  7. วิดีโอการตรวจอุจจาระ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
  8. วิดีโอการเก็บอุจจาระ (สำหรับประชาชน)